Φόρτιση καθ' οδόν

Φόρτιση καθ' οδόν.

Η ικανότητα φόρτισης AC με μέγιστο 22 kW περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό. Διατίθεται επίσης μια ιδιαίτερα γρήγορη επιλογή φόρτισης DC με ισχύ φόρτισης έως και 75 kW.