Κάλυμμα χώρου φόρτωσης

Προφυλάσσει το φορτίο από τα αδιάκριτα βλέμματα και την ηλιακή ακτινοβολία.

Το κάλυμμα χώρου φόρτωσης αποτελείται από 2 κινούμενα τμήματα και προφυλάσσει το φορτίο από τα αδιάκριτα βλέμματα και την ηλιακή ακτινοβολία. Για την κάλυψη ανάλογα με τις ανάγκες, διατίθενται 3 επιλογές ρύθμισης. Έτσι, μπορεί π.χ. να αναδιπλωθεί ένα μέρος του καλύμματος και να ακουμπήσει πάνω στο πίσω τμήμα. Εναλλακτικά, το κάλυμμα χώρου φόρτωσης μπορεί να σχηματίσει ένα οριζόντιο επίπεδο και να καλύψει πλήρως το φορτίο.

Προαιρετικός εξοπλισμός.