Δίχτυ για την προστασία των επιβατών από τις αποσκευές

Προστασία από το φορτίο – δυνατότητα στερέωσης σε 2 θέσεις.

Το δίχτυ για την προστασία των επιβατών από τις αποσκευές διαχωρίζει τον χώρο φόρτωσης από τον χώρο επιβατών και προστατεύει τους επιβάτες από ελαφριά αντικείμενα που δεν είναι στερεωμένα. Για χρήση ανάλογα με τις ανάγκες, το δίχτυ αποσκευών μπορεί να στερεωθεί σε 2 διαφορετικές θέσεις, είτε πίσω από τα μπροστινά καθίσματα είτε πίσω από το ενιαίο κάθισμα. Τα επάνω άγκιστρα στερέωσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως γάντζοι για ρούχα, εάν δεν είναι στερεωμένο το δίχτυ αποσκευών.

Προαιρετικός εξοπλισμός.