Ενεργό σύστημα υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας

Ασφαλής διατήρηση της λωρίδας.

Το σύστημα υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας συμβάλλει στην αποτροπή ατυχημάτων λόγω ακούσιας εκτροπής από τη λωρίδα κυκλοφορίας. Εάν ανιχνευθεί ακούσια εκτροπή από τη λωρίδα κυκλοφορίας, το σύστημα προειδοποιεί μέσω παλμικής δόνησης στο τιμόνι. Με τον τρόπο αυτό, ο οδηγός ενημερώνεται ότι πρέπει να επιστρέψει στη λωρίδα κυκλοφορίας. Το ενεργό σύστημα υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας αναγνωρίζει τυχόν ακούσια παραβίαση μιας διακεκομμένης ή ενιαίας διαγράμμισης, καθώς και εκτροπή του οχήματος από τον δρόμο, και σας προειδοποιεί με δόνηση του τιμονιού. Εάν δεν αντιδράσετε και συνεχιστεί η εκτροπή, το σύστημα επεμβαίνει στη διεύθυνση, προκειμένου να επαναφέρει το όχημα στη λωρίδα. Δεν πραγματοποιείται επέμβαση στα φρένα. Οι επεμβάσεις στη διεύθυνση γίνονται ανεξάρτητα από την αναγνωρισμένη κυκλοφορία στο αντίθετο ρεύμα.