Σύστημα υποβοήθησης σημάτων κυκλοφορίας

Συνεχής παρακολούθηση της σωστής ταχύτητας.

Το σύστημα υποβοήθησης σημάτων κυκλοφορίας διευκολύνει τη συμμόρφωση με τα όρια ταχύτητας και άλλους κανονισμούς, προσφέροντας μεγαλύτερη ασφάλεια. Το σύστημα υποβοήθησης σημάτων κυκλοφορίας μπορεί να αναγνωρίζει σημαντικά σήματα, όπως όρια ταχύτητας και απαγορεύσεις προσπέρασης, αλλά και πινακίδες οδηγιών, π.χ.«Σε βρεγμένο οδόστρωμα», και να τα προβάλλει στο όργανο πολλαπλών ενδείξεων. Επιπλέον, αναγνωρίζει την άρση των ορίων ταχύτητας και συγκρίνει τα αναγνωρισμένα σήματα με τα δεδομένα χαρτών του συστήματος πλοήγησης. Ανάλογα με τον εξοπλισμό του οχήματος, το εκάστοτε όριο ταχύτητας μπορεί να καταχωριστεί στα συστήματα του οχήματος με το πάτημα ενός κουμπιού (π.χ. Limiter ή TEMPOMAT).

Προαιρετικός εξοπλισμός.