Σταθερή σφαιρική κεφαλή συνδέσμου ρυμουλκούμενου

Έτοιμο από το εργοστάσιο για επιπλέον φορτίο.

Με τη βοήθεια του συνδέσμου ρυμουλκούμενου που προεγκαθίσταται από το εργοστάσιο μπορείτε να μεταφέρετε φορτία ρυμούλκησης τα οποία δεν ξεπερνούν το μέγιστο βάρος. Για ακόμη περισσότερη ασφάλεια, περιλαμβάνεται το σύστημα υποβοήθησης σταθεροποίησης ρυμουλκούμενου στον βασικό εξοπλισμό του ESP. Ο σύνδεσμος ρυμουλκούμενου είναι ένας σταθερός, μη αποσπώμενος σύνδεσμος με σφαιρική κεφαλή και πρίζα ρυμουλκούμενου 13 επαφών.

Προαιρετικός εξοπλισμός.