Φόρτιση καθ' οδόν

Φόρτιση καθ' οδόν.

Η ικανότητα φόρτισης AC με μέγιστο 22 kW περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό. Επιπλέον, είναι διαθέσιμη μια ιδιαίτερα γρήγορη επιλογή φόρτισης DC με ισχύ έως και 75 kW.