Συρόμενη πόρτα αριστερά

2η συρόμενη πόρτα – ακόμη πιο ευέλικτη πρόσβαση στο όχημα.

Η αριστερή συρόμενη πόρτα, μαζί με τη συρόμενη πόρτα στη δεξιά πλευρά του οχήματος, προσφέρει περισσότερη ευελιξία κατά την επιβίβαση και αποβίβαση, καθώς και κατά τη φόρτωση και εκφόρτωση. Καθώς για το άνοιγμα δεν χρειάζεται πολύς χώρος, ο οδηγός μπορεί να χρησιμοποιεί και πιο στενές θέσεις στάθμευσης. Η αριστερή συρόμενη πόρτα έχει μέγιστο πλάτος ανοίγματος 615 mm και ύψος 1.059 mm. Κλειδώνει και ξεκλειδώνει με ασύρματο τηλεχειριστήριο με τη βοήθεια του κλειδιού.