Πίσω καπό

Εύκολη φόρτωση και καλή ορατότητα προς τα πίσω.

Το πίσω καπό του οχήματος αναδιπλώνεται προς τα επάνω σε γωνία έως περ. 90°. Έτσι, προσφέρει πολύ χώρο για τη φόρτωση και εκφόρτωση. Το ενσωματωμένο παράθυρο βελτιώνει την ορατότητα προς τα πίσω.

  • Το πίσω καπό ανοίγει με τη βοήθεια του διακόπτη ηλεκτρικού ανοίγματος στη λαβή του καπό, πάνω από την πινακίδα.
  • Για να κλείσει, το πίσω καπό τραβιέται προς τα κάτω από τη θηλιά.
  • Το 3ο φως φρένων βρίσκεται στο κέντρο του πίσω καπό, πάνω από το πίσω παρμπρίζ.
  • Το παράθυρο του πίσω καπό είναι θερμαινόμενο και διαθέτει σύστημα καθαρισμού και πλύσης.
  • Η πλαστική εσωτερική πλήρης επένδυση προστατεύει το πίσω καπό από ζημιές.