Χαμηλά τοποθετημένη σφαιρική κεφαλή συνδέσμου ρυμουλκούμενου

Άνοιγμα των πίσω θυρών και με συνδεδεμένο ρυμουλκούμενο.

Με τη βοήθεια του συνδέσμου ρυμουλκούμενου με χαμηλά τοποθετημένη σφαιρική κεφαλή, που τοποθετείται μόνιμα από το εργοστάσιο, μπορείτε να ανοίγετε τις πίσω πόρτες του οχήματος ακόμη και με συνδεδεμένο ρυμουλκούμενο. Χάρη στην τοποθέτηση από το εργοστάσιο, δεν απαιτείται εκ των υστέρων επίσκεψη στο συνεργείο ούτε πρόσθετος έλεγχος από το TÜV. Ο σύνδεσμος ρυμουλκούμενου είναι ένας σταθερός, μη αποσπώμενος σύνδεσμος με σφαιρική κεφαλή και πρίζα ρυμουλκούμενου 10 επαφών.