Ενεργή υποβοήθηση πέδησης

Μειώνει τον κίνδυνο ατυχήματος.

Η ενεργή υποβοήθηση πέδησης μπορεί να συμβάλλει στην αποτροπή ατυχημάτων με προπορευόμενα και διερχόμενα οχήματα ή με πεζούς ή να μετριάζει τη σοβαρότητα των ατυχημάτων. Έτσι, δεν αυξάνει μόνο τη δική σας ασφάλεια αλλά και την ασφάλεια των άλλων συμμετεχόντων στην κυκλοφορία. Η ενεργή υποβοήθηση πέδησης είναι ένα σύστημα ασφαλείας που βασίζεται σε ραντάρ και κάμερες. Προειδοποιεί οπτικά και ηχητικά, όταν προσεγγίζετε ένα προπορευόμενο όχημα ή ένα στάσιμο εμπόδιο με ταχύτητα που αυξάνει την πιθανότητα σύγκρουσης. Από τη στιγμή που θα πατήσετε φρένο, το σύστημα μπορεί να πραγματοποιήσει αυτόματα κατάλληλη πέδηση, ώστε να αποτρέψει τυχόν σύγκρουση ή να μετριάσει τη σφοδρότητά της.