Ενεργό σύστημα υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας

Ασφαλής διατήρηση της λωρίδας.

Το ενεργό σύστημα υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας μπορεί να συμβάλλει στην αποτροπή ατυχημάτων, αναγνωρίζοντας μια ακούσια εκτροπή από το οδόστρωμα, μεταδίδοντας προειδοποίηση και, εάν χρειάζεται, επεμβαίνοντας στη διεύθυνση του οχήματος. Για να έχετε πάντα εσείς τον έλεγχο, το σύστημα δεν επεμβαίνει όταν διευθύνετε, φρενάρετε ή επιταχύνετε ενεργά το όχημα. Το ενεργό σύστημα υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας αναγνωρίζει τυχόν ακούσια παραβίαση μιας διακεκομμένης ή ενιαίας διαγράμμισης, καθώς και εκτροπή του οχήματος από τον δρόμο, και σας προειδοποιεί με δόνηση του τιμονιού. Εάν δεν αντιδράσετε και συνεχιστεί η εκτροπή, το σύστημα επεμβαίνει στη διεύθυνση, προκειμένου να επαναφέρει το όχημα στη λωρίδα. Οι επεμβάσεις στη διεύθυνση γίνονται ανεξάρτητα από την αναγνωρισμένη κυκλοφορία στο αντίθετο ρεύμα.