Ασύρματο σύστημα προειδοποίησης απώλειας πίεσης ελαστικών στον ΜΑ και ΠΑ

Επιτήρηση της πίεσης των ελαστικών.

Το σύστημα προειδοποίησης απώλειας πίεσης ελαστικών του οχήματος συμβάλλει σε μεγαλύτερη οδηγική ασφάλεια, μικρότερη φθορά των ελαστικών και μειωμένη κατανάλωση καυσίμου. Οι αισθητήρες στις βαλβίδες των ελαστικών των 4 πλήρων τροχών μετρούν την πίεση αέρα κατά την έναρξη της διαδρομής. Τα στοιχεία αποστέλλονται με ένα σήμα ραδιοσυχνότητας στον εγκέφαλο, όπου αξιολογούνται. Σε περίπτωση σημαντικής απώλειας πίεσης ή/και διαφορών πίεσης, το σύστημα προειδοποιεί οπτικά και η προειδοποιητική λυχνία στο όργανο πολλαπλών ενδείξεων εμφανίζει βλάβη. Σε περίπτωση αιφνίδιας, ακραίας απώλειας πίεσης, ακούγεται επιπλέον ένας δυνατός προειδοποιητικός ήχος.