Πακέτο ενεργητικής ασφάλειας

Για μια ασφαλή και ξεκούραστη οδηγική εμπειρία.

Το πακέτο ενεργητικής ασφάλειας περιλαμβάνει 4 συστήματα υποβοήθησης οδηγού, τα οποία σας ξεκουράζουν και κάνουν ασφαλέστερη την οδήγηση σε διάφορες καταστάσεις. Μεταξύ αυτών, η ενεργή υποβοήθηση πέδησης, το σύστημα υποβοήθησης νεκρής γωνίας ορατότητας, το ενεργό σύστημα υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας και το σύστημα υποβοήθησης ορίων ταχύτητας ή το σύστημα υποβοήθησης σημάτων κυκλοφορίας.

Τα συστήματα υποβοήθησης οδηγού μπορούν, παραδείγματος χάριν, να αποτρέπουν ατυχήματα με προπορευόμενα ή διερχόμενα οχήματα ή με πεζούς. Επιπλέον, μπορούν να συμβάλλουν στην αναγνώριση άλλων οχημάτων στην περιοχή της νεκρής γωνίας, στη αποτροπή μιας πιθανής ακούσιας εκτροπής από τη λωρίδα κυκλοφορίας, καθώς και στην καλύτερη αντίληψη των ορίων ταχύτητας.