Σύστημα κλήσης έκτακτης ανάγκης Mercedes-Benz

Αυτόματη κλήση έκτακτης ανάγκης για γρήγορη παροχή βοήθειας.

Το σύστημα κλήσης έκτακτης ανάγκης Mercedes-Benz προσφέρει ένα αποφασιστικό πλεονέκτημα ασφάλειας σε περίπτωση ανάγκης. Εάν αναγνωριστεί ατύχημα, ενεργοποιείται αυτόματα μέσω μιας μονάδας επικοινωνίας με ξεχωριστή κάρτα SIM μια κλήση έκτακτης ανάγκης, που μπορεί να επισπεύσει την άφιξη των σωστικών συνεργείων. Η κλήση έκτακτης ανάγκης μπορεί να ενεργοποιηθεί και χειροκίνητα, για την οργάνωση βοήθειας. Το σύστημα κλήσης έκτακτης ανάγκης Mercedes-Benz μπορεί να δημιουργήσει φωνητική σύνδεση με το κέντρο κλήσεων έκτακτης ανάγκης της Mercedes-Benz ή με το σύστημα κλήσης έκτακτης ανάγκης 112, ακόμη και αν το κινητό τηλέφωνο έχει υποστεί ζημιά ή δεν βρίσκεται σε σημείο εύκολης πρόσβασης. Αυτή η σύνδεση ενεργοποιείται αυτόματα λόγω της ενεργοποίησης ενός αερόσακου ή προεντατήρα ζώνης ασφαλείας μέσω των αισθητήρων σύγκρουσης που υπάρχουν στο όχημα. Παράλληλα, μεταδίδονται τα δεδομένα θέσης και η κατεύθυνση πορείας του οχήματος, καθώς και ο εκτιμώμενος αριθμός των επιβαινόντων του οχήματος και άλλες πληροφορίες, ώστε να φτάσει άμεσα η κατάλληλη βοήθεια στο σημείο του ατυχήματος.

Επιπλέον, το σύστημα κλήσης έκτακτης ανάγκης Mercedes-Benz επιτρέπει τη μετάδοση μιας χειροκίνητης κλήσης έκτακτης ανάγκης μέσω του πλήκτρου SOS που υπάρχει στο όχημα. Σε όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές χώρες, δημιουργείται φωνητική σύνδεση με το κέντρο κλήσεων έκτακτης ανάγκης της Mercedes-Benz και, συγκεκριμένα, με κάποιον συνεργάτη που γνωρίζει τη γλώσσα που έχει ρυθμιστεί στο σύστημα Infotainment.