Νομικές σημειώσεις

Προστασία δεδομένων  

 1. Ταυτότητα Παρόχου

   

  Star Automotive Ελλάς Μονοπρόσωπη Α.Ε.

  Υπεύθυνος για τα περιεχόμενα και τις πληροφορίες για τα προϊόντα που εμφανίζονται σε αυτή την ιστοσελίδα είναι:

  Έδρα: Θηβαίδος 20, 14564 Κηφισιά, Αττική
  Τηλ.: +30 210 6296500
  Α.Φ.Μ.: 094104612
  Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ Αθηνών
  Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 000336101000

   

  Mercedes me Connectivity Services

  Η παρακάτω εταιρεία είναι πάροχος των τμημάτων αυτών των ιστοσελίδων, που αφορούν υπηρεσίες Mercedes me connect και Mercedes me assist σχετικές με το όχημα, καθώς και τις βασικές τους λειτουργίες (π.χ. σύνδεση, προφίλ, εισερχόμενα, ρυθμίσεις, συνδεδεμένα οχήματα):

  Mercedes-Benz AG

  Mercedesstraße 120
  70327 Stuttgart
  Deutschland
  Τηλ.: +49 7 11 17-0
  Email: dialog.mb@mercedes-benz.com

  Εκπροσωπούμενη από το Δ.Σ:
  Ola Källenius (Chairman), Jörg Burzer, Renata Jungo Brüngger, Sajjad Khan, Sabine Kohleisen, Frank Lindenberg, Markus Schäfer, Britta Seeger

  Πρόεδρος Εποπτικού Συμβουλίου:
  Manfred Bischoff

  Αρ. Εμπορικού Μητρώου Πρωτοδικείου Στουτγκάρδης: HRB762873, Stuttgart (DE)

  Αριθμός Φορολογικού Μητρώου: DE321281763
   

 2. Ρυθμίσεις
 3. Υποδείξεις Προστασίας Δεδομένων/Δήλωση Απορρήτου

  Υπεύθυνος επεξεργασίας με την έννοια του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ (ΓΚΠΔ):

  Star Automotive Ελλάς Μονοπρόσωπη Α.Ε. («Εμείς»)
  Θηβαϊδος 20
  145 64 Νέα Κηφισιά
  Ελλάδα
  Email: privacy@starautomotive.gr

   

  1. Προστασία δεδομένων

  Σας ευχαριστούμε που επισκεφτήκατε την ιστοσελίδα του και δείξατε ενδιαφέρον για την εταιρία και τα προϊόντα μας. Αντιμετωπίζουμε την προστασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα με μεγάλη σοβαρότητα. Στην παρούσα Πολιτική προστασίας δεδομένων θα σας εξηγήσουμε πώς συλλέγουμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα, πώς τα χρησιμοποιούμε, για ποιους σκοπούς και σε ποια νομική βάση, καθώς και τα δικαιώματα και τις αξιώσεις που απορρέουν από αυτά. Για περισσότερες πληροφορίες, σας παραπέμπουμε στην Πολιτική Προστασίας Δεδομένων της Mercedes-Benz:

  Οδηγία προστασίας δεδομένων της Mercedes-Benz 

  Η Πολιτική προστασίας δεδομένων μας αναφορικά με τη χρήση των ιστοσελίδων μας και η Πολιτική προστασίας δεδομένων της Mercedes-Benz δεν ισχύουν για τις δραστηριότητές σας στις ιστοσελίδες κοινωνικών δικτύων ή άλλων παρόχων, στις οποίες αποκτάτε πρόσβαση μέσω των συνδέσμων που υπάρχουν στις ιστοσελίδες μας. Ενημέρωση σχετικά με δικούς τους όρους προστασίας δεδομένων μπορείτε να βρείτε στις ιστοσελίδες των εν λόγω παρόχων.

  2. Συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα

  α. Όταν επισκέπτεστε τις ιστοσελίδες μας, αποθηκεύουμε συγκεκριμένα στοιχεία για το πρόγραμμα περιήγησης (browser) και το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε, την ημερομηνία και ώρα της επίσκεψης, τον τρόπο πρόσβασης (π.χ. εάν είχατε πρόσβαση σε ιστοσελίδα ή λάβατε μήνυμα σφάλματος), τη χρήση των λειτουργιών της ιστοσελίδας, τους όρους αναζήτησης που ενδεχομένως εισαγάγατε, τη συχνότητα πρόσβασής σας σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες, την ονομασία των αρχείων όπου είχατε πρόσβαση, το πλήθος των δεδομένων που διαβιβάστηκαν, την ιστοσελίδα από την οποία αποκτήσατε πρόσβαση στις ιστοσελίδες μας και τις ιστοσελίδες που επισκέπτεστε μέσω των δικών μας ιστοσελίδων, είτε κάνοντας κλικ σε συνδέσμους στις ιστοσελίδες μας είτε εισάγοντας έναν τομέα κατευθείαν στο πεδίο εισαγωγής της ίδιας καρτέλας (ή/και παραθύρου) του προγράμματος περιήγησής σας, στο οποίο ανοίξατε τις ιστοσελίδες μας. Επιπλέον, και για λόγους ασφαλείας, ιδίως για την αποφυγή και ανίχνευση επιθέσεων στις ιστοσελίδες μας ή για απόπειρες απάτης, η Εταιρεία μας θα αποθηκεύει τη διεύθυνση IP και το όνομα του παρόχου υπηρεσιών διαδικτύου σας για επτά ημέρες.

  β. Αποθηκεύουμε περαιτέρω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο εφόσον μας τα γνωστοποιήσετε, π.χ. στο πλαίσιο τυχόν εγγραφής, φόρμας επικοινωνίας, συνομιλίας, έρευνας, διαγωνισμού ή κατά την εκτέλεση σύμβασης, και μόνο στον βαθμό που αυτό μας επιτρέπεται κατόπιν της συγκατάθεσής σας (συμπεριλαμβανομένης της συγκατάθεσής σας στη διεθνή διαβίβαση δεδομένων, βλ. ενότητα 12) ή βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας (βλ. ενότητα 7)

  γ. Δεν έχετε καμία νομική ή συμβατική υποχρέωση να διαβιβάσετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Είναι πιθανό όμως ορισμένες λειτουργίες των ιστοσελίδων μας να εξαρτώνται από τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η μη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στις περιπτώσεις αυτές μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία χρήσης ή τον περιορισμό των λειτουργιών.

  3. Σκοποί χρήσης

  α. Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται κατόπιν επισκέψεων στις ιστοσελίδες μας, προκειμένου να γίνονται όσο το δυνατόν πιο εύχρηστες αλλά και για την προστασία των συστημάτων πληροφορικής μας από επιθέσεις και άλλες παράνομες ενέργειες.

  β. Εάν μας γνωστοποιήσετε περαιτέρω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, π.χ. στο πλαίσιο τυχόν εγγραφής, συνομιλίας, φόρμας επικοινωνίας, έρευνας, διαγωνισμού ή κατά την εκτέλεση σύμβασης, θα τα χρησιμοποιήσουμε για τους αναφερόμενους σκοπούς, για τη διαχείριση πελατών και –εφόσον είναι απαραίτητο– για τη διεκπεραίωση και τακτοποίηση εμπορικών συναλλαγών, στον βαθμό που κρίνεται κάθε φορά ως αναγκαίο.

  γ. Εμείς και, εάν χρειαστεί, επιλεγμένοι τρίτοι, χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για άλλους σκοπούς (π.χ. εμφάνιση προσωποποιημένων περιεχομένων ή διαφημίσεων με βάση τη συμπεριφορά χρήσης σας) εφόσον έχετε δώσει την συγκατάθεσή σας (= συναίνεση) στο πλαίσιο του Συστήματος Διαχείρισης Συγκατάθεσης (Consent Management System) της εταιρείας μας. Περισσότερες πληροφορίες και επιλογές μπορείτε να βρείτε στην ενότητα cookies (“Εμφάνιση λεπτομερειών”) στον υπερσύνδεσμο στο κάτω μέρος της ιστοσελίδας ή εδώ.

  δ. Επιπλέον χρησιμοποιούμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στον βαθμό που είμαστε υποχρεωμένοι από τον νόμο (π.χ. αποθήκευση για εκπλήρωση των υποχρεώσεων τήρησης εμπορικών και φορολογικών αρχείων, δημοσίευση βάσει διοικητικής ή δικαστικής απόφασης, π.χ. σε μια αρχή επιβολής του νόμου).

  4. Διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτους, social plugin, χρήση από παρόχους υπηρεσιών

  α. Οι ιστοσελίδες μας ενδέχεται επίσης να περιέχουν προσφορές τρίτων. Όταν κάνετε κλικ σε μία τέτοια προσφορά, διαβιβάζουμε δεδομένα στον αντίστοιχο πάροχο στον βαθμό που αυτό κρίνεται αναγκαίο (π.χ. την πληροφορία ότι βρήκατε την εν λόγω προσφορά σε εμάς και, εφόσον χρειάζεται, περαιτέρω στοιχεία που έχετε ήδη δηλώσει στην ιστοσελίδα μας επ’ αυτού).

  β. Όταν εγκαθιστούμε στις ιστοσελίδες μας τα λεγόμενα «social plugin» κοινωνικών δικτύων, όπως Facebook και Twitter, τα ενσωματώνουμε ως εξής:
  Όταν επισκέπτεστε τις ιστοσελίδες μας, τα social plugin είναι απενεργοποιημένα, δηλαδή δεν διαβιβάζονται δεδομένα στους χειριστές αυτών των δικτύων.. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε κάποιο από αυτά τα δίκτυα, μπορείτε να κάνετε κλικ στο αντίστοιχο social plugin και να συνδεθείτε κατευθείαν με τον διακομιστή του εκάστοτε δικτύου.
  Εάν διαθέτετε λογαριασμό χρήστη σε κάποιο δίκτυο και έχετε συνδεθεί εκεί κατά την ενεργοποίηση του social plugin, το δίκτυο μπορεί να καταχωρήσει την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας στον λογαριασμό χρήστη σας. Εάν θέλετε να το αποφύγετε, μπορείτε να αποσυνδεθείτε από το δίκτυο πριν την ενεργοποίηση του social plugin. Η επίσκεψη σε άλλη ιστοσελίδα της Mercedes-Benz δεν μπορεί να καταχωρηθεί από κάποιο κοινωνικό δίκτυο, προτού ενεργοποιήσετε και εκεί το αντίστοιχο social plugin.
  Από τη στιγμή που ενεργοποιείτε ένα social plugin, το δίκτυο μεταφέρει το διαθέσιμο περιεχόμενο κατευθείαν στο πρόγραμμα περιήγησής σας, το οποίο το ενσωματώνει στις ιστοσελίδες μας. Στην περίπτωση αυτή μπορούν να διαβιβαστούν και δεδομένα που προέρχονται και ελέγχονται από το αντίστοιχο κοινωνικό δίκτυο. Κατά τη σύνδεσή σας σε κάποιο κοινωνικό δίκτυο, η διαβίβαση δεδομένων μεταξύ του δικτύου και του συστήματός σας, καθώς και οι αλληλεπιδράσεις σας στην εν λόγω πλατφόρμα, διέπονται αποκλειστικά από τους όρους προστασίας δεδομένων του εκάστοτε δικτύου.
  Το social plugin θα παραμένει ενεργό έως ότου το απενεργοποιήσετε ή διαγράψετε τα αρχεία cookies από τη συσκευή σας (βλ. Παράγραφο 5.δ).
  γ. Όταν κάνετε κλικ σε σύνδεσμο μιας προσφοράς ή ενεργοποιείτε ένα social plugin, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ενδέχεται να ανακατευθυνθούν σε παρόχους που βρίσκονται σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, οι οποίες κατά την άποψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΕΕ») δεν διασφαλίζουν τα πρότυπα της ΕΕ αναφορικά με το αντίστοιχο «κατάλληλο επίπεδο προστασίας» για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Παρακαλούμε να λαμβάνετε υπόψη αυτή τη συνθήκη πριν κάνετε κλικ σε σύνδεσμο ή ενεργοποιήσετε ένα social plugin και εκκινήσετε μέσω αυτού τη διαβίβαση των δεδομένων σας.
  δ. Για τη λειτουργία, τη βελτιστοποίηση και την ασφάλεια των ιστοσελίδων μας χρησιμοποιούμε, εκτός των άλλων, παρόχους εξειδικευμένων υπηρεσιών (π.χ. πάροχοι υπηρεσιών πληροφορικής, διαφημιστικές εταιρείες). Διαβιβάζουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε αυτούς τους παρόχους μόνο στον βαθμό που απαιτείται για την παροχή και τη χρήση των ιστοσελίδων και των λειτουργιών τους, για την επίτευξη έννομων συμφερόντων, για τη συμμόρφωση με έννομες υποχρεώσεις ή στο βαθμό που έχετε συναινέσει σε αυτό (βλ. Παράγραφο 7). Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους παραλήπτες μπορείτε να βρείτε στο Σύστημα Διαχείρισης Συγκατάθεσης στην ενότητα cookies (“Εμφάνιση λεπτομερειών”) στον υπερσύνδεσμο στο κάτω μέρος της ιστοσελίδας ή εδώ.

  5. Cookies

  α. Κατά την επίσκεψη στις ιστοσελίδες μας, μπορεί να χρησιμοποιούνται cookies. Από τεχνικής άποψης πρόκειται για τα λεγόμενα HTML Cookies και παρόμοια εργαλεία λογισμικού, όπως Web/DOM Storage ή Local Shared Objects (τα λεγόμενα «Flash cookies»), τα οποία αναφέρουμε συνολικά ως «cookies».

  β. Τα cookies είναι μικρά αρχεία που αποθηκεύονται στον υπολογιστή, στον φορητό υπολογιστή ή το κινητό τηλέφωνό σας κατά την επίσκεψή σας σε μία ιστοσελίδα και διαβάζονται αργότερα. Μέσω αυτών μπορεί κανείς να διαπιστώνει π.χ. εάν έχει υπάρξει προηγούμενη σύνδεση μεταξύ της συσκευής και των ιστοσελίδων, ποια γλώσσα ή άλλες ρυθμίσεις προτιμάτε, να σας προσφέρουμε συγκεκριμένες λειτουργίες (π.χ. Online shop, Configurator οχήματος) ή να μαθαίνουμε τα ενδιαφέροντά σας βάσει της χρήσης. Τα cookies ενδέχεται επίσης να περιέχουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

  γ. Εαν και ποια cookies χρησιμοποιούνται όταν επισκέπτεστε τις ιστοσελίδες μας εξαρτάται από τις περιοχές και τις λειτουργίες των ιστοσελίδων μας που χρησιμοποιείτε και αν συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, τα οποία δεν είναι δεν είναι απαραίτητα για τεχνικούς λόγους, στο Σύστημα Διαχείρισης Συγκατάθεσης., Περισσότερες πληροφορίες και επιλογές μπορείτε να βρείτε στην ενότητα cookies (“Εμφάνιση λεπτομερειών”) στον υπερσύνδεσμο στο κάτω μέρος της ιστοσελίδας ή εδώ.

  δ. Επιπλέον, η χρήση cookies εξαρτάται από τις ρυθμίσεις των προγραμμάτων περιήγησης στο διαδίκτυο που χρησιμοποιείτε (π.χ. Microsoft Edge, Google Chrome, Apple Safari, Mozilla Firefox). Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης στο διαδίκτυο έχουν ως προεπιλεγμένη ρύθμιση την αυτόματη αποδοχή cookies, ωστόσο τις περισσότερες φορές μπορείτε να αλλάξετε αυτή τη ρύθμιση. Τα αποθηκευμένα cookies μπορούν να διαγραφούν ανά πάσα στιγμή, ενώ τα Web/DOM-Storage και Local Shared Objects μπορούν να διαγραφούν ξεχωριστά. Λεπτομερής περιγραφή αυτής της λειτουργίας στο πρόγραμμα περιήγησης (browser) ή/και στη συσκευή που χρησιμοποιείτε, περιέχεται στις οδηγίες του κατασκευαστή.

  ε. Η συγκατάθεση (= συναίνεση) και η απόρριψη ή διαγραφή των cookies από τη συσκευή σας, όπως και η χρήση τους, αφορά το εκάστοτε πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Εάν χρησιμοποιείτε πολλές συσκευές ή/και προγράμματα περιήγησης στο διαδίκτυο, μπορείτε να πραγματοποιείτε κάθε φορά διαφορετικές επιλογές ή/και ρυθμίσεις.

  στ. Εάν αποφασίσετε να μην επιτρέψετε τη χρήση cookie ή να τα διαγράψετε, ενδέχεται να μην σας διατίθενται όλες οι λειτουργίες των ιστοσελίδων μας ή να σας διατίθενται περιορισμένα κάποιες επιμέρους λειτουργίες.

  6. Ασφάλεια

  Εφαρμόζουμε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας, για να προστατεύουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας που διαχειριζόμαστε έναντι μη εξουσιοδοτημένης επεξεργασίας, απώλειας, καταστροφής και έναντι πρόσβασης από μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Τα μέτρα ασφαλείας μας βελτιώνονται συνεχώς σύμφωνα με τις τεχνολογικές εξελίξεις.

  7. Νομική βάση της επεξεργασίας δεδομένων

  α. Εάν μας έχετε παράσχει συγκατάθεση για να επεξεργαστούμε τα προσωπικά δεδομένα σας, τότε αυτή αποτελεί τη νομική βάση για την επεξεργασία τους (Άρθρο 6, παρ. 1 εδ. α) του ΓΚΠΔ). Αναφορικά με τη συγκατάθεσή σας για τη διαβίβαση δεδομένων σε παραλήπτες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Άρθρο. 49, παρ. 1, εδ. α του ΓΚΠΔ) παρακαλούμε να αναφερθείτε στην ενότητα 12.

  β. Για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με σκοπό τη σύναψη ή την εκτέλεση σύμβασης με εσάς, νομική βάση αποτελεί το Άρθρο 6, παρ. 1 εδ. β) του ΓΚΠΔ.

  γ. Εάν η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας απαιτείται για τη συμμόρφωση με νομικές υποχρεώσεις μας (π.χ. για τη διατήρηση δεδομένων), η Εταιρεία μας εξουσιοδοτείται να το πράττει σύμφωνα με το Άρθρο 6, παρ. 1 εδ. γ) του ΓΚΠΔ.

  δ. Επιπλέον, επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα με σκοπό την άσκηση των έννομων συμφερόντων μας καθώς και των έννομων συμφερόντων τρίτων σύμφωνα με το Άρθρο 6, παρ. 1 εδ. στ) του ΓΚΠΔ. Η διατήρηση της λειτουργικότητας των συστημάτων πληροφορικής μας, η (άμεση) προώθηση προϊόντων και η παροχή υπηρεσιών δικών μας και τρίτων (εφόσον δεν πραγματοποιείται με τη συγκατάθεσή σας), καθώς και η νόμιμη τεκμηρίωση των επιχειρηματικών επαφών μας συγκαταλέγονται στα εν λόγω έννομα συμφέροντα. Ως μέρος της διαδικασίας αξιολόγησης των συμφερόντων που απαιτούνται σε κάθε περίπτωση, λαμβάνουμε υπόψη διαφορετικούς παράγοντες. ειδικότερα το είδος των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, το σκοπό επεξεργασίας, τις συνθήκες επεξεργασίας και το συμφέρον σας για την εμπιστευτικότητα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν.

  8. Διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας

  Η διεύθυνση IP και το όνομα του παρόχου σας υπηρεσιών διαδικτύου, τα οποία αποθηκεύουμε μόνο για λόγους ασφαλείας, θα διαγράφονται μετά από επτά ημέρες. Κατά τα λοιπά θα διαγράφουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας μόλις αίρεται ο σκοπός για τον οποίο συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα. Πέραν του χρονικού αυτού σημείου τα δεδομένα θα αποθηκεύονται μόνο εάν απαιτείται σύμφωνα με τους νόμους, τους κανονισμούς ή λοιπές νομοθετικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις οποίες υπαγόμεθα ή σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις σε τρίτες χώρες, εάν εκεί υπάρχει ένα κατάλληλο επίπεδο ασφαλείας δεδομένων. Εφόσον σε κάποια περίπτωση δεν είναι εφικτή η διαγραφή, τα αντίστοιχα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα επισημαίνονται με στόχο τον περιορισμό της περαιτέρω επεξεργασίας τους.

  9. Δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων

  α. Εάν η επεξεργασία αφορά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, έχετε δικαίωμα πρόσβασης (Άρθρο 15 του ΓΚΠΔ), διόρθωσης (Άρθρο 16 του ΓΚΠΔ), διαγραφής δεδομένων (Άρθρο 17 του ΓΚΠΔ), περιορισμού της επεξεργασίας (Άρθρο 18 του ΓΚΠΔ) και δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων (Άρθρο 20 του ΓΚΠΔ).

  β. Εάν έχετε συναινέσει στην επεξεργασία από την Εταιρεία μας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συναίνεσή σας. Η νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα έως την ανάκληση δεν θίγεται αναδρομικά κατόπιν της ανάκλησης. Ομοίως δεν θίγεται η περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων αυτών σύμφωνα με άλλη νομική βάση, όπως π.χ. για τη συμμόρφωση με έννομες υποχρεώσεις (βλ. ενότητα «Νομική βάση της επεξεργασίας»).

  γ. Δικαίωμα αντίρρησης Έχετε το δικαίωμα να προβάλλετε αντίρρηση, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν, η οποία βασίζεται στο Άρθρο 6, παρ. 1 ε) του ΓΚΠΔ (επεξεργασία δεδομένων προς όφελος του δημόσιου συμφέροντος) ή στο Άρθρο 6, παρ. 1 στ) του ΓΚΠΔ (επεξεργασία δεδομένων βάσει εξισορρόπησης συμφέροντος). Εάν εναντιωθείτε στην επεξεργασία, η Εταιρεία μας θα επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, μόνο εάν καταδείξουμε επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων. Εφόσον επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν για την αποστολή διαφημιστικών μηνυμάτων βάσει έννομων συμφερόντων, έχετε επιπλέον το δικαίωμα να προβάλλετε αντίρρηση οποιαδήποτε στιγμή χωρίς να κατονομάζετε τους λόγους.

  δ. Παρακαλούμε, εάν είναι εφικτό, να απευθύνετε τις απαιτήσεις ή δηλώσεις σας στην κατωτέρω διεύθυνση επικοινωνίας: privacy@starautomotive.gr.

  ε. Εάν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν παραβιάζει νομοθετικές διατάξεις, έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων (Άρθρο 77 του ΓΚΠΔ).

  10. Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter)

  Αν αποκτήσετε συνδρομή σε ενημερωτικό δελτίο (Newsletter) που προσφέρεται στην ιστοσελίδα μας, τα δεδομένα που παρέχονται κατά την εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο θα χρησιμοποιούνται μόνο για την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου, εκτός και αν εγκρίνετε πιο εκτεταμένη χρήση τους. Μπορείτε να τερματίσετε τη συνδρομή ανά πάσα στιγμή μέσω της δυνατότητας αποσύνδεσης που παρέχεται στο ενημερωτικό δελτίο.

  11. Κεντρική υπηρεσία πρόσβασης της Mercedes-Benz Group AG

  Με την κεντρική υπηρεσία πρόσβασης της Mercedes-Benz Group AG μπορείτε να εγγραφείτε σε όλες τις ιστοσελίδες και τις εφαρμογές του Ομίλου Mercedes-Benz και των εμπορικών σημάτων του, που είναι συνδεδεμένες με αυτήν την υπηρεσία. Οι ισχύοντες όροι χρήσης περιλαμβάνουν ειδικούς κανονισμούς για την προστασία δεδομένων. Μπορείτε να βρίσκετε αυτούς τους όρους χρήσης στις εκάστοτε σελίδες σύνδεσης των σχετιζόμενων ιστοσελίδων και εφαρμογών.

  12. Διαβίβαση δεδομένων σε αποδέκτες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου

  α. Κατά τη χρήση παρόχων υπηρεσιών (βλ. Παράγραφο 4. δ.) και τη μεταβίβαση δεδομένων με τη συγκατάθεσή σας (= συναίνεση) σε τρίτους (βλ. Παράγραφο 3.γ), είναι δυνατή η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε αποδέκτες που βρίσκονται σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΕΕ»), της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν και της Νορβηγίας (= Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος) και η επεξεργασία τους σε αυτές, ιδίως στις ΗΠΑ και στην Ινδία. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες χώρες στο Σύστημα Διαχείρισης Συναίνεσης, το οποίο βρίσκεται στην ενότητα cookies (“Εμφάνιση λεπτομερειών”)στον υπερσύνδεσμο στο κάτω μέρος της ιστοσελίδας ή εδώ.

  β. Από την πλευρά της ΕΕ, στις ακόλουθες χώρες παρέχεται «κατάλληλο επίπεδο προστασίας» σύμφωνα με τα πρότυπα της ΕΕ για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα («απόφαση περί επάρκειας»): Ανδόρρα, Αργεντινή, Καναδάς (με περιορισμούς), Νήσοι Φερόες, Γκέρνσεϊ, Ισραήλ, Νήσος Μαν, Ιαπωνία, Τζέρσεϊ, Νέα Ζηλανδία, Ελβετία, Νότια Κορέα, Ουρουγουάη, Ηνωμένο Βασίλειο. Με τους αποδέκτες σε άλλες χώρες, η εταιρεία μας έχει συμφωνήσει την εφαρμογή τυποποιημένων συμβατικών ρητρών της ΕΕ, δεσμευτικών εταιρικών κανονισμών ή άλλων επιτρεπόμενων μηχανισμών, ώστε να διασφαλίζεται το «κατάλληλο επίπεδο προστασίας» σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, χρησιμοποιήστε τα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στην Παράγραφο 9.δ. παραπάνω.

  γ. Εάν συναινείτε στο Σύστημα Διαχείρισης Συναίνεσης, η συγκατάθεσή σας ισχύει επίσης για τη διαβίβαση δεδομένων σε παραλήπτες σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου όπου δεν υπάρχει «επαρκές επίπεδο προστασίας». Πληροφορίες σχετικά με τα διαβιβαζόμενα δεδομένα, τους παραλήπτες δεδομένων ή τις κατηγορίες παραληπτών δεδομένων, καθώς και τις σχετικές χώρες, μπορείτε να βρείτε στο Σύστημα Διαχείρισης Συγκατάθεσης, στην ενότητα cookies (“Εμφάνιση λεπτομερειών”) στον υπερσύνδεσμο στο κάτω μέρος της ιστοσελίδας. Στις χώρες αυτές, ενδέχεται να μην υπάρχει νόμος για την προστασία των δεδομένων συγκρίσιμος με το Νόμο που ισχύει στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο εν όλω ή εν μέρει (π.χ. σχετικά με τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων, βλ. ενότητα 9), αρχή προστασίας δεδομένων ή/και συγκρίσιμη δυνατότητα ανάληψης δράσης κατά των παραβιάσεων της προστασίας των δεδομένων. Μεταξύ άλλων, οι δημόσιοι φορείς (π.χ. αρχές) ενδέχεται να έχουν ευκολότερη πρόσβαση στα δεδομένα που επεξεργάζονται σατις χώρες αυτές και να τα χρησιμοποιούν για διαφορετικούς σκοπούς από ό,τι στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Οι περιστάσεις αυτές μπορούν να αντισταθμιστούν μόνο εν μέρει μέσω συγκεκριμένων μέτρων.

  Έκδοση: Απρίλιος 2022

   

 4. Νομικές υποδείξεις

  Πνευματική ιδιοκτησία

  Όλα τα κείμενα, οι εικόνες, τα γραφικά, τα αρχεία ήχου, βίντεο και κινούμενων εικόνων, καθώς και η διαμόρφωσή τους διέπονται από τη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας και λοιπούς νόμους για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας. Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, η τροποποίηση και η χρήση τους σε άλλες ιστοσελίδες για εμπορικούς σκοπούς ή για αναπαραγωγή. Κάποιες ιστοσελίδες της Mercedes-Benz AG περιέχουν επίσης υλικό που αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία εκείνων που το διέθεσαν.

  Προϊόντα και τιμές

  Μετά την ημερομηνία έκδοσης ενδέχεται να έχουν προκύψει αλλαγές σε προϊόντα και υπηρεσίες. Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα για αλλαγές στα περιεχόμενα παράδοσης ή παροχής ως προς την κατασκευή ή τη μορφή, για χρωματικές αποκλίσεις και διαφοροποιήσεις στον εξοπλισμό, εφόσον οι αλλαγές ή οι διαφοροποιήσεις αυτές παραμένουν εντός λογικών ορίων σε ό,τι αφορά τον αγοραστή, λαμβάνοντας υπόψη και τα συμφέροντα της Mercedes-Benz AG. Οι εικόνες μπορεί να περιέχουν αξεσουάρ, στοιχεία προαιρετικού εξοπλισμού ή εξαρτήματα που δεν ανήκουν στο βασικό εξοπλισμό ή τις βασικές παροχές. Οι διαφορές στα χρώματα οφείλονται σε τεχνικούς λόγους. Σε ορισμένες σελίδες μπορεί, επίσης, να περιέχονται στοιχεία και υπηρεσίες που δεν προσφέρονται σε μεμονωμένες χώρες. Δηλώσεις σχετικά με νομικές, νομοθετικές και φορολογικές διατάξεις και επιπτώσεις ισχύουν μόνο για την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας. Εάν δεν υπάρχει διαφορετική ρύθμιση στους όρους πώλησης ή παράδοσης, ισχύουν οι τιμές της ημέρας παράδοσης. Για τους Εξουσιοδοτημένους Διανομείς μας οι τιμές συνιστούν απλώς προτεινόμενες τιμές πώλησης. Για έγκυρες πληροφορίες, απευθυνθείτε σε κάποια αντιπροσωπεία ή έναν συμβεβλημένο συνεργάτη.

  Εμπορικά σήματα

  Εφόσον δεν αναφέρεται διαφορετικά, όλα τα εμπορικά σήματα που αναφέρονται στις ιστοσελίδες της Mercedes-Benz AG είναι προστατευόμενα από το νόμο εμπορικά σήματα της Mercedes-Benz AG, ειδικά οι ονομασίες μοντέλων, καθώς και όλα τα λογότυπα και σήματα της εταιρείας.

  Δικαιώματα αδειών χρήσης

  Η Mercedes-Benz AG θέλει να σας προσφέρει ένα πρωτοποριακό και ενημερωτικό πρόγραμμα διαδικτύου. Για αυτό το λόγο, ελπίζουμε να ενθουσιαστείτε όσο και εμείς με τη δημιουργική διαμόρφωση του προγράμματος. Παρακαλούμε όμως, για την κατανόηση σας ως προς την ανάγκη της Mercedes-Benz AG να προστατεύσει την πνευματική της ιδιοκτησία, συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων βιομηχανικής ευρεσιτεχνίας, εμπορικών σημάτων, καθώς και να εξασφαλίσει ότι οι ιστοσελίδες αυτές δεν μπορούν να παρέχουν δικαιώματα άδειας όσον αφορά την πνευματική ιδιοκτησία της Mercedes-Benz AG.

  Δηλώσεις σε μέλλοντα χρόνο

  Οι ιστοσελίδες, οι ενημερώσεις μετόχων και επενδυτών, οι ετήσιες και τριμηνιαίες εκθέσεις, οι προβλέψεις, οι παρουσιάσεις, οι ηχητικές μεταδόσεις και μεταδόσεις βίντεο (ζωντανές ή μαγνητοσκοπημένες) και τα λοιπά έγγραφα αυτής της ιστοσελίδας περιέχουν εκτός άλλων και δηλώσεις σε μέλλοντα χρόνο, οι οποίες βασίζονται στις πεποιθήσεις της διοίκησης της Mercedes-Benz Group AG όσον αφορά σε μελλοντικά γεγονότα. Η χρήση εκφράσεων όπως «αναμένεται», «εκτιμάται», «υπολογίζεται», «επιδιώκεται», «σχεδιάζεται», «θεωρείται» στις ιστοσελίδες αυτές, στοχεύει στην αναγνώριση δηλώσεων οι οποίες αναφέρονται σε μέλλοντα χρόνο. Οι δηλώσεις αυτές υπόκεινται σε κινδύνους και αβεβαιότητες που εμπεριέχουν αλλά και δεν περιορίζονται σε: μία οικονομική αρνητική πορεία της Ευρώπης και της B. Αμερικής, αλλαγές στις συναλλαγματικές ισοτιμίες, στα επιτόκια και στις τιμές των Ά Υλών, εισαγωγές νέων ανταγωνιστικών προϊόντων, αυξήσεις σε εμπορικά κίνητρα, επιτυχής εφαρμογή του νέου επιχειρηματικού μοντέλου για τη smart, ελλείψεις υλικών παραγωγής λόγω ανεπαρκούς διαθεσιμότητας, απεργίας του προσωπικού ή χρεοκοπίας του προμηθευτή, καθώς και η μείωση στις τιμές μεταπώλησης των μεταχειρισμένων. Αν κάποιοι από αυτούς τους κινδύνους ή τις αβεβαιότητες πραγματικά προκύψουν (κάποιοι παρουσιάζονται στην πρόσφατη ετήσια οικονομική έκθεση της Mercedes-Benz Group AG με τίτλο "Έκθεση κινδύνου", καθώς και στην πιο πρόσφατη ετήσια έκθεση της Mercedes-Benz AG στη φόρμα 20-F με τίτλο "Παράγοντες κινδύνου"), ή οι υποθέσεις πάνω στις οποίες βασίστηκαν οι δηλώσεις σε μέλλοντα χρόνο αποδειχθούν εσφαλμένες, τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να παρουσιάσουν μεγάλη απόκλιση από τα αποτελέσματα που αναφέρονται ή υπονοούνται σε αυτές τις δηλώσεις. Εμείς δεν έχουμε την πρόθεση ούτε την υποχρέωση να επικαιροποιούμε συνεχώς τις δηλώσεις σε μέλλοντα χρόνο, καθώς αυτές βασίζονται αποκλειστικά στις συνθήκες που επικρατούσαν όταν δημοσιεύτηκαν.

  Ευθύνη

  Οι πληροφορίες και τα στοιχεία σε αυτές τις σελίδες δεν αποτελούν κανενός είδους ρητή ή σιωπηρή διασφάλιση ή εγγύηση. Ειδικότερα δεν αποτελούν κανενός είδους σιωπηρή δέσμευση ή εγγύηση αναφορικά με τις ιδιότητες, την εμπορικότητα, την καταλληλότητα για συγκεκριμένους σκοπούς ή τη μη παράβαση νόμων και διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

  Στις ιστοσελίδες μας, θα βρείτε επίσης συνδέσμους με άλλες σελίδες του διαδικτύου. Θέλουμε να εφιστήσουμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι δεν έχουμε καμία επιρροή στη διαμόρφωση και τα περιεχόμενα των σελίδων στις οποίες αναφέρεται ο εκάστοτε σύνδεσμος. Κατά συνέπεια δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για την ενημέρωση τους, την ορθότητα, την πληρότητα και την ποιότητα των πληροφοριών, οι οποίες παρέχονται μέσω αυτών. Στο πλαίσιο αυτό διαχωρίζουμε τη θέση μας ως προς τα περιεχόμενα των σελίδων αυτών. Η δήλωση αυτή αναφέρεται σε όλους τους συνδέσμους σε εξωτερικές σελίδες και το περιεχόμενο τους, τα οποία εμφανίζονται στη σελίδα μας.

  Υπόδειξη σύμφωνα με το Άρθρο 36 του γερμανικού Νόμου περί Επίλυσης Καταναλωτικών Διαφορών (VSBG)Για τους χρήστες στη Γερμανία ισχύει: Η Mercedes-Benz Group AG δεν θα συμμετέχει ούτε υποχρεούται να συμμετέχει σε διαδικασίες επίλυσης διαφορών ενώπιον φορέων επίλυσης καταναλωτικών διαφορών κατά την έννοια του VSBG.

  Πληροφορίες σχετικά με την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών.

  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δημιουργήσει μια διαδικτυακή πλατφόρμα για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών ( "πλατφόρμα OS"). Η πλατφόρμα OS λειτουργεί ως πρώτο σημείο επαφής για την εξωδικαστική επίλυση διαφορών που σχετίζονται με τις συμβατικές υποχρεώσεις οι οποίες προκύπτουν από τις ηλεκτρονικές συμβάσεις αγορών. Η πλατφόρμα OS είναι προσβάσιμη από τον παρακάτω σύνδεσμο:

  http://ec.europa.eu/consumers/odr