Υπολογισμός κατανάλωσης ενέργειας
Πώς υπολογίζεται η κατανάλωση ενέργειας για μια διαδρομή εφόσον δεν την έχω κάνει εγώ;


Vans author component config table 02 col
Ligtbox Caption Text
Vans author component config table 04 col
Answer Text

Για τη λειτουργία Predict χρησιμοποιούνται τα προφίλ ταχύτητας που υπάρχουν στο ιστορικό. Έτσι μπορούμε να καθορίσουμε με σχετική ακρίβεια πόση ενέργεια θα χρειαστεί για αυτές τις διαδρομές.

Youtube Video ID
Button type standard
Vans author component config table o4 col
Primary Button Text Primary Button Target
Secondary Button Text Secondary Button Target
Vans author component config table 04 col
Vans author component config table 02 col
Additional answer Text