Υπολογισμός κατανάλωσης ενέργειας
Πώς υπολογίζεται η κατανάλωση ενέργειας για μια διαδρομή εφόσον δεν την έχω κάνει εγώ;


Ligtbox Caption Text
Answer Text

Για τη λειτουργία Predict χρησιμοποιούνται τα προφίλ ταχύτητας που υπάρχουν στο ιστορικό. Έτσι μπορούμε να καθορίσουμε με σχετική ακρίβεια πόση ενέργεια θα χρειαστεί για αυτές τις διαδρομές.

Youtube Video ID
Button type standard
Primary Button Text Primary Button Target
Secondary Button Text Secondary Button Target
Additional answer Text