Δεδομένα θέσης
Τα δεδομένα θέσης πρέπει να είναι ενεργοποιημένα;


Ligtbox Caption Text
Answer Text

Ναι, η εφαρμογή λειτουργεί μόνο όταν έχει πρόσβαση στη τοποθεσία του χρήστη. Στο iOS η αποστολή των δεδομένων θέσης πρέπει να "επιτρέπεται πάντα". Αυτή η έγκριση μπορεί να απενεργοποιηθεί ανά πάσα στιγμή από το μενού στο "Προφίλ - Άλλες ρυθμίσεις".

Youtube Video ID
Button type standard
Primary Button Text Primary Button Target
Secondary Button Text Secondary Button Target
Additional answer Text