Δεδομένα θέσης
Τα δεδομένα θέσης πρέπει να είναι ενεργοποιημένα;


Vans author component config table 02 col
Ligtbox Caption Text
Vans author component config table 04 col
Answer Text

Ναι, η εφαρμογή λειτουργεί μόνο όταν έχει πρόσβαση στη τοποθεσία του χρήστη. Στο iOS η αποστολή των δεδομένων θέσης πρέπει να "επιτρέπεται πάντα". Αυτή η έγκριση μπορεί να απενεργοποιηθεί ανά πάσα στιγμή από το μενού στο "Προφίλ - Άλλες ρυθμίσεις".

Youtube Video ID
Button type standard
Vans author component config table o4 col
Primary Button Text Primary Button Target
Secondary Button Text Secondary Button Target
Vans author component config table 04 col
Vans author component config table 02 col
Additional answer Text