Ταχύτητα φόρτισης
Πόσο γρήγορα φορτίζει το αυτοκίνητο με μια επιλογή φόρτισης που έχω προσθέσει;


Vans author component config table 02 col
Ligtbox Caption Text
Vans author component config table 04 col
Answer Text

Κατά τη στάθμευση κοντά σε μια επιλογή φόρτισης που έχει προστεθεί από το χρήστη, το προσομοιωμένο όχημα φορτίζει με τη μέγιστη απόδοση φόρτισης του επιλεγμένου μοντέλου και τη διαθέσιμη χωρητικότητα του εκάστοτε σταθμού φόρτισης.

Youtube Video ID
Button type standard
Vans author component config table o4 col
Primary Button Text Primary Button Target
Secondary Button Text Secondary Button Target
Vans author component config table 04 col
Vans author component config table 02 col
Additional answer Text