Ένδειξη δυνατοτήτων φόρτισης
Ποιες επιλογές φόρτισης εμφανίζονται;


Vans author component config table 02 col
Ligtbox Caption Text
Vans author component config table 04 col
Answer Text

Η εφαρμογή εμφανίζει τόσο τους δημόσιους, όσο και τους σταθμούς φόρτισης που έχετε επιλέξει προσωπικά.

Youtube Video ID
Button type standard
Vans author component config table o4 col
Primary Button Text Primary Button Target
Secondary Button Text Secondary Button Target
Vans author component config table 04 col
Vans author component config table 02 col
Additional answer Text