Ένδειξη δυνατοτήτων φόρτισης
Ποιες επιλογές φόρτισης εμφανίζονται;


Ligtbox Caption Text
Answer Text

Η εφαρμογή εμφανίζει τόσο τους δημόσιους, όσο και τους σταθμούς φόρτισης που έχετε επιλέξει προσωπικά.

Youtube Video ID
Button type standard
Primary Button Text Primary Button Target
Secondary Button Text Secondary Button Target
Additional answer Text