Ορατότητα για χρήστη
Εάν προσθέσω μια επιλογή φόρτισης, μπορούν να τη βλέπουν και άλλοι χρήστες;


Ligtbox Caption Text
Answer Text

Όχι, οι επιλογές φόρτισης που προσθέτετε είναι προσωπικές και, συνεπώς, οι άλλοι χρήστες της EQ Ready App δεν μπορούν ούτε να τις βλέπουν, ούτε να τις χρησιμοποιούν.

Youtube Video ID
Button type standard
Primary Button Text Primary Button Target
Secondary Button Text Secondary Button Target
Additional answer Text