Ορατότητα για χρήστη
Εάν προσθέσω μια επιλογή φόρτισης, μπορούν να τη βλέπουν και άλλοι χρήστες;


Vans author component config table 02 col
Ligtbox Caption Text
Vans author component config table 04 col
Answer Text

Όχι, οι επιλογές φόρτισης που προσθέτετε είναι προσωπικές και, συνεπώς, οι άλλοι χρήστες της εφαρμογής Mercedes-Benz Electric Ready δεν μπορούν ούτε να τις βλέπουν, ούτε να τις χρησιμοποιούν.

Youtube Video ID
Button type standard
Vans author component config table o4 col
Primary Button Text Primary Button Target
Secondary Button Text Secondary Button Target
Vans author component config table 04 col
Vans author component config table 02 col
Additional answer Text