Επεξεργασία δεδομένων
Πώς γίνεται η επεξεργασία των δεδομένων μου;


Ligtbox Caption Text
Answer Text

Η Daimler AG συλλέγει, επεξεργάζεται και χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα του χρήση για τη διάθεση της εφαρμογής και των λειτουργιών της στο βαθμό που απαιτείται ή στο βαθμό που ο χρήστης έχει συναινέσει στην περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων. Ειδικότερα, η εφαρμογή χρησιμοποιεί για το σκοπό αυτό δεδομένα, που έχει δώσει ο χρήστης και, εφόσον αυτός της επιτρέπει, δεδομένα που υπάρχουν στη συσκευή ή έχουν δημιουργηθεί λόγω της χρήσης των λειτουργιών της συσκευής (εντοπισμός). Περισσότερες λεπτομέρειες θα βρείτε στις πληροφορίες στην εφαρμογή (εικονίδιο πληροφοριών επάνω δεξιά).

Youtube Video ID
Button type standard
Primary Button Text Primary Button Target
Secondary Button Text Secondary Button Target
Additional answer Text