Προστιθέμενη αξία
Ποια είναι η προστιθέμενη αξία της εφαρμογής EQ Ready App;


Vans author component config table 02 col
Ligtbox Caption Text
Vans author component config table 04 col
Answer Text

Η εφαρμογή Mercedes-Benz Electric Ready προσφέρει στους χρήστες τη δυνατότητα να καταγράφουν την καθημερινή οδηγική συμπεριφορά τους και έτσι να διαπιστώσουν εάν η ηλεκτροκίνηση ταιριάζει σήμερα στην καθημερινότητά τους. Με την εφαρμογή αυτή γίνεται προσομοίωση της καθημερινής χρήσης του αυτοκινήτου με ηλεκτρικό όχημα σε πολλές διαδρομές.

Youtube Video ID
Button type standard
Vans author component config table o4 col
Primary Button Text Primary Button Target
Secondary Button Text Secondary Button Target
Vans author component config table 04 col
Vans author component config table 02 col
Additional answer Text