Προστιθέμενη αξία
Ποια είναι η προστιθέμενη αξία της εφαρμογής EQ Ready App;


Ligtbox Caption Text
Answer Text

Η EQ Ready App προσφέρει στους χρήστες τη δυνατότητα να καταγράφουν την καθημερινή οδηγική συμπεριφορά τους και έτσι να διαπιστώσουν εάν η ηλεκτρική κινητικότητα ταιριάζει σήμερα στην καθημερινότητά τους. Με την εφαρμογή αυτή γίνεται προσομοίωση της καθημερινής χρήσης του αυτοκινήτου με ηλεκτρικό όχημα σε πολλές διαδρομές.

Youtube Video ID
Button type standard
Primary Button Text Primary Button Target
Secondary Button Text Secondary Button Target
Additional answer Text