Σύνδεση MercedesMe
Μπορώ να χρησιμοποιώ τα στοιχεία σύνδεσης στο Mercedes.me;


Vans author component config table 02 col
Ligtbox Caption Text
Vans author component config table 04 col
Answer Text

Ναι, μπορούν να χρησιμοποιούνται τα στοιχεία σύνδεσης στο Mercedes.me. Ο μακροπρόθεσμος στόχος μας είναι η χρήση όλων των εφαρμογών της Daimler με μόνο μία εγγραφή.

Youtube Video ID
Button type standard
Vans author component config table o4 col
Primary Button Text Primary Button Target
Secondary Button Text Secondary Button Target
Vans author component config table 04 col
Vans author component config table 02 col
Additional answer Text