Σύνδεση MercedesMe
Μπορώ να χρησιμοποιώ τα στοιχεία σύνδεσης στο Mercedes.me;


Ligtbox Caption Text
Answer Text

Ναι, μπορούν να χρησιμοποιούνται τα στοιχεία σύνδεσης στο Mercedes.me. Ο μακροπρόθεσμος στόχος μας είναι η χρήση όλων των εφαρμογών της Daimler με μόνο μία εγγραφή.

Youtube Video ID
Button type standard
Primary Button Text Primary Button Target
Secondary Button Text Secondary Button Target
Additional answer Text

Lorem Ipsum