Σύνδεση MercedesMe
Μπορώ να χρησιμοποιώ τα στοιχεία σύνδεσης στο Mercedes.me;


Ligtbox Caption Text
Answer Text

Ναι, μπορούν να χρησιμοποιούνται τα στοιχεία σύνδεσης στο Mercedes.me. Ο μακροπρόθεσμος στόχος μας είναι η χρήση όλων των εφαρμογών της Mercedes-Benz με μόνο μία εγγραφή.

Youtube Video ID
Button type standard
Primary Button Text Primary Button Target
Secondary Button Text Secondary Button Target
Additional answer Text