Γιατί χρειάζεται
Γιατί είναι απαραίτητη η εγγραφή;


Ligtbox Caption Text
Answer Text

Μόνο όποιος έχει εγγραφεί μπορεί να χρησιμοποιεί την εφαρμογή για να ανακαλύψει εάν η ηλεκτρική κινητικότητα ταιριάζει σήμερα στην καθημερινότητά του. Για τη σωστή προστασία των δεδομένων και τη διασφάλιση παροχής πρόσβασης μόνο στον εκάστοτε χρήστη, είναι απαραίτητη η εγγραφή.

Youtube Video ID
Button type standard
Primary Button Text Primary Button Target
Secondary Button Text Secondary Button Target
Additional answer Text