Υβριδικά οχήματα
Γιατί δεν μπορεί να γίνει πλήρως ηλεκτρική προσομοίωση των υβριδικών οχημάτων σε χαμηλές θερμοκρασίες;






















Vans author component config table 02 col
Ligtbox Caption Text
Vans author component config table 04 col
Answer Text

Στις χαμηλές θερμοκρασίες κοντά στο σημείο παγετού, ενδέχεται, τα υβριδικά οχήματα να μην μπορούν να κινηθούν ηλεκτρικά, καθώς προτιμάται η χρήση του κινητήρα εσωτερικής καύσης λόγω της θερμότητας που παράγεται.

Youtube Video ID
Button type standard
Vans author component config table o4 col
Primary Button Text Primary Button Target
Secondary Button Text Secondary Button Target
Vans author component config table 04 col
Vans author component config table 02 col
Additional answer Text