Υβριδικά οχήματα
Γιατί δεν μπορεί να γίνει πλήρως ηλεκτρική προσομοίωση των υβριδικών οχημάτων σε χαμηλές θερμοκρασίες;


Ligtbox Caption Text
Answer Text

Στις χαμηλές θερμοκρασίες κοντά στο σημείο παγετού, ενδέχεται, τα υβριδικά οχήματα να μην μπορούν να κινηθούν ηλεκτρικά, καθώς προτιμάται η χρήση του κινητήρα εσωτερικής καύσης λόγω της θερμότητας που παράγεται.

Youtube Video ID
Button type standard
Primary Button Text Primary Button Target
Secondary Button Text Secondary Button Target
Additional answer Text