Γιατί θερμοκρασίες
Γιατί μπορώ να επιλέγω διάφορες θερμοκρασίες;


Ligtbox Caption Text
Answer Text

Η εξωτερική θερμοκρασία είναι ένας από τους πολλούς παράγοντες που επηρεάζουν την αυτονομία. Ενσωματώσαμε αυτή τη λειτουργία, ώστε ο χρήστης να μπορεί να βλέπει πώς αλλάζει η αυτονομία ανάλογα με την εξωτερική θερμοκρασία.

Youtube Video ID
Button type standard
Primary Button Text Primary Button Target
Secondary Button Text Secondary Button Target
Additional answer Text