Αυτόματο Tracking
Πώς λειτουργεί το αυτόματο Tracking; (αναγνώριση Start-Stop, αισθητήρες GPS …)


Vans author component config table 02 col
Ligtbox Caption Text
Vans author component config table 04 col
Answer Text

Το Tracking μπορεί να ξεκινήσει και να σταματήσει οποιαδήποτε στιγμή με το πάτημα ενός κουμπιού στην εφαρμογή. Για περισσότερη άνεση έχουμε ενσωματώσει στην εφαρμογή μια αυτόματη λειτουργία Tracking. Για την αυτόματη λειτουργία Tracking χρησιμοποιούμε διάφορες τεχνολογίες και αισθητήρες του smartphone, όπως αισθητήρες GPS, αισθητήρες επιτάχυνσης, βαρόμετρο, WLAN, Bluetooth, θέση δικτύου, πυξίδα ή γυροσκόπιο, για την αναγνώριση της έναρξης και του τέλους μιας διαδρομής. Τα δεδομένα αποθηκεύονται όταν έχει αναγνωριστεί μια διαδρομή. Για την αυτόματη αναγνώριση των διαδρομών χρησιμοποιείται μια νέα τεχνολογία. Λόγω αυτού μπορεί να προκύπτουν σφάλματα στην αναγνώριση. Εργαζόμαστε συνεχώς, ώστε να βελτιώσουμε περαιτέρω το ποσοστό αναγνώρισης.

Youtube Video ID
Button type standard
Vans author component config table o4 col
Primary Button Text Primary Button Target
Secondary Button Text Secondary Button Target
Vans author component config table 04 col
Vans author component config table 02 col
Additional answer Text