Διαγραφή διαδρομών
Μπορώ να διαγράψω μεμονωμένες διαδρομές;


Ligtbox Caption Text
Answer Text

Ναι, στην επισκόπηση διαδρομών μπορούν να διαγράφονται μεμονωμένες διαδρομές. Αυτή η ρύθμιση μπορεί να προσαρμόζεται ανά πάσα στιγμή από το μενού στο "Προφίλ - Άλλες ρυθμίσεις".

Youtube Video ID
Button type standard
Primary Button Text Primary Button Target
Secondary Button Text Secondary Button Target
Additional answer Text