Διαγραφή όλων των διαδρομών
Μπορώ να διαγράψω όλες τις διαδρομές;


Vans author component config table 02 col
Ligtbox Caption Text
Vans author component config table 04 col
Answer Text

Ναι, μπορούν να διαγραφούν όλες οι διαδρομές από το μενού στο "Προφίλ - Άλλες ρυθμίσεις".

Youtube Video ID
Button type standard
Vans author component config table o4 col
Primary Button Text Primary Button Target
Secondary Button Text Secondary Button Target
Vans author component config table 04 col
Vans author component config table 02 col
Additional answer Text