Διαγραφή όλων των διαδρομών
Μπορώ να διαγράψω όλες τις διαδρομές;


Ligtbox Caption Text
Answer Text

Ναι, μπορούν να διαγραφούν όλες οι διαδρομές από το μενού στο "Προφίλ - Άλλες ρυθμίσεις".

Youtube Video ID
Button type standard
Primary Button Text Primary Button Target
Secondary Button Text Secondary Button Target
Additional answer Text