Καταγραφή διαδρομής
Γιατί αρχίζει να καθυστερεί η καταγραφή της διαδρομής μου;


Ligtbox Caption Text
Answer Text Κάποιες φορές ενδέχεται, το αυτόματο Tracking να ξεκινά την καταγραφή της διαδρομής με καθυστέρηση. Αυτό οφείλεται στην πολύ νέα και πρωτοποριακή τεχνολογία που χρησιμοποιούμε, καθώς και στη λήψη τη δεδομένη χρονική στιγμή. Η εφαρμογή χρησιμοποιεί πολλούς διαφορετικούς αισθητήρες του smartphone, που συνεργάζονται για την αναγνώριση της διαδρομής. Επειδή κάποιοι από αυτούς τους αισθητήρες εξαρτώνται και από τη λήψη του χρήστη, ενδέχεται να καθυστερεί η καταγραφή της διαδρομής. Φυσικά εργαζόμαστε συνεχώς ώστε να ελαχιστοποιήσουμε περαιτέρω αυτή την πιθανή καθυστέρηση και να μπορεί να γίνεται πλήρης καταγραφή όλων των διαδρομών. Youtube Video ID
Button type standard
Primary Button Text Primary Button Target
Secondary Button Text Secondary Button Target
Additional answer Text