Διακοπή καταγραφών
Τι συμβαίνει όταν διακόπτω την καταγραφή στην εφαρμογή, χωρίς να διακόψω τη διαδρομή μου, και έτσι δεν συνδέονται οι καταγεγραμμένες διαδρομές μου;


Vans author component config table 02 col
Ligtbox Caption Text
Vans author component config table 04 col
Answer Text

Όταν η εφαρμογή αναγνωρίζει μια μη σχετική διαδρομή, ξεκινά η επόμενη διαδρομή ξανά με πλήρως φορτισμένη μπαταρία.

Youtube Video ID
Button type standard
Vans author component config table o4 col
Primary Button Text Primary Button Target
Secondary Button Text Secondary Button Target
Vans author component config table 04 col
Vans author component config table 02 col
Additional answer Text