Διακοπή καταγραφών
Τι συμβαίνει όταν διακόπτω την καταγραφή στην εφαρμογή, χωρίς να διακόψω τη διαδρομή μου, και έτσι δεν συνδέονται οι καταγεγραμμένες διαδρομές μου;


Ligtbox Caption Text
Answer Text

Όταν η εφαρμογή αναγνωρίζει μια μη σχετική διαδρομή, ξεκινά η επόμενη διαδρομή ξανά με πλήρως φορτισμένη μπαταρία.

Youtube Video ID
Button type standard
Primary Button Text Primary Button Target
Secondary Button Text Secondary Button Target
Additional answer Text