Παράμετροι
Ποιες παραμέτρους λαμβάνει υπόψη η εφαρμογή κατά τον υπολογισμό μιας διαδρομής;


Ligtbox Caption Text
Answer Text

Λαμβάνουμε υπόψη διάφορες παραμέτρους, όπως θερμοκρασία, διανυθέντα χιλιόμετρα, διάρκεια διαδρομής, χαρακτηριστικά πέδησης και επιτάχυνσης, υψομετρικό προφίλ και δεδομένα τοποθεσίας. Έτσι μπορούμε να υπολογίζουμε όσο το δυνατόν πιο ρεαλιστικά την πιθανή αυτονομία και κατανάλωση ενέργειας. Από τα παραπάνω προκύπτει μια εξατομικευμένη σύσταση, για το εάν η ηλεκτρική κινητικότητα ταιριάζει στην οδηγική συμπεριφορά του εκάστοτε χρήστη. Εργαζόμαστε συνεχώς ώστε να βελτιώσουμε περαιτέρω τους υπολογισμούς στο πλαίσιο της τεχνολογικής εξέλιξης και να προσφέρουμε έναν όσο το δυνατόν πιο ακριβές αποτέλεσμα.

Youtube Video ID
Button type standard
Primary Button Text Primary Button Target
Secondary Button Text Secondary Button Target
Additional answer Text