Λειτουργία Tracking
Γιατί η εφαρμογή δεν αναγνωρίζει αξιόπιστα τις διαδρομές μου στην αυτόματη λειτουργία Tracking;


Ligtbox Caption Text
Answer Text

Για την αυτόματη αναγνώριση των διαδρομών του αυτοκινήτου χρησιμοποιείται μια πολύ νέα τεχνολογία. Εξαιτίας αυτού μπορεί να προκύπτουν καθυστερήσεις στην αναγνώριση της διαδρομής. Σε σπάνιες περιπτώσεις αυτό μπορεί, δυστυχώς, να έχει ως αποτέλεσμα, ορισμένες διαδρομές να αναγνωρίζονται μόνο εν μέρει ή και καθόλου. Εργαζόμαστε συνεχώς, ώστε να βελτιώσουμε περαιτέρω το ποσοστό αναγνώρισης.

Youtube Video ID
Button type standard
Primary Button Text Primary Button Target
Secondary Button Text Secondary Button Target
Additional answer Text