Μπαταρία στην πρώτη διαδρομή
Η μπαταρία του οχήματος είναι φορτισμένη στην πρώτη διαδρομή;


Ligtbox Caption Text
Answer Text

Ναι, πριν την έναρξη της πρώτης διαδρομής, η μπαταρία του οχήματος είναι φορτισμένη στο 100 %.

Youtube Video ID
Button type standard
Primary Button Text Primary Button Target
Secondary Button Text Secondary Button Target
Additional answer Text