Μπαταρία στην πρώτη διαδρομή
Η μπαταρία του οχήματος είναι φορτισμένη στην πρώτη διαδρομή;


Vans author component config table 02 col
Ligtbox Caption Text
Vans author component config table 04 col
Answer Text

Ναι, πριν την έναρξη της πρώτης διαδρομής, η μπαταρία του οχήματος είναι φορτισμένη στο 100 %.

Youtube Video ID
Button type standard
Vans author component config table o4 col
Primary Button Text Primary Button Target
Secondary Button Text Secondary Button Target
Vans author component config table 04 col
Vans author component config table 02 col
Additional answer Text