Προσομοίωση διαδικασίας φόρτισης
Πώς γίνεται η προσομοίωση της διαδικασίας φόρτισης του οχήματος;


Vans author component config table 02 col
Ligtbox Caption Text
Vans author component config table 04 col
Answer Text

Κατά τη στάθμευση κοντά σε έναν σταθμό φόρτισης που έχετε επιλέξει εσείς (περ. 500 m) το όχημα προσομοίωσης φορτίζεται με τη μέγιστη απόδοση φόρτισης της μπαταρίας ή/και τη μέγιστη απόδοση του σταθμού φόρτισης.

Youtube Video ID
Button type standard
Vans author component config table o4 col
Primary Button Text Primary Button Target
Secondary Button Text Secondary Button Target
Vans author component config table 04 col
Vans author component config table 02 col
Additional answer Text