Προσομοίωση διαδικασίας φόρτισης
Πώς γίνεται η προσομοίωση της διαδικασίας φόρτισης του οχήματος;


Ligtbox Caption Text
Answer Text

Κατά τη στάθμευση κοντά σε έναν σταθμό φόρτισης που έχετε επιλέξει εσείς (περ. 500 m) το όχημα προσομοίωσης φορτίζεται με τη μέγιστη απόδοση φόρτισης της μπαταρίας ή/και τη μέγιστη απόδοση του σταθμού φόρτισης.

Youtube Video ID
Button type standard
Primary Button Text Primary Button Target
Secondary Button Text Secondary Button Target
Additional answer Text