Βάση προσομοίωσης
Ποια οχήματα χρησιμοποιούνται ως βάση για την προσομοίωση των διαδρομών μου ή/και μου προτείνονται;


Vans author component config table 02 col
Ligtbox Caption Text
Vans author component config table 04 col
Answer Text

Στην εφαρμογή υπάρχει αποθηκευμένη μια ενημερωμένη γκάμα (πλήρως και μερικώς) ηλεκτρικών οχημάτων της Daimler AG.

Youtube Video ID
Button type standard
Vans author component config table o4 col
Primary Button Text Primary Button Target
Secondary Button Text Secondary Button Target
Vans author component config table 04 col
Vans author component config table 02 col
Additional answer Text