Βάση προσομοίωσης
Ποια οχήματα χρησιμοποιούνται ως βάση για την προσομοίωση των διαδρομών μου ή/και μου προτείνονται;


Ligtbox Caption Text
Answer Text

Στην εφαρμογή υπάρχει αποθηκευμένη μια ενημερωμένη γκάμα (πλήρως και μερικώς) ηλεκτρικών οχημάτων της Mercedes-Benz Group AG.

Youtube Video ID
Button type standard
Primary Button Text Primary Button Target
Secondary Button Text Secondary Button Target
Additional answer Text