Συνολικό λειτουργικό κόστος
eVito, eSprinter

Πόσο αποδίδει η ηλεκτροκίνηση;

1 Ο υπολογισμός είναι ενδεικτικός και μη δεσμευτικός. Παρουσιάζει το Total Cost of Ownership με βάση το ετήσιο λειτουργικό κόστος του επιλεγμένου οχήματος σε σύγκριση με το εκάστοτε όχημα.

2 Όλες οι τιμές είναι καθαρές τιμές και δεν περιλαμβάνουν τον νόμιμο φόρο προστιθέμενης αξίας, ο οποίος εξαρτάται αποκλειστικά από την επιχείρηση.

3 Τα στοιχεία που αφορούν στην κατανάλωση ρεύματος είναι προσωρινά. Εκκρεμεί η έγκριση τύπου EK και η πιστοποίηση συμμόρφωσης με τις επίσημες τιμές. Είναι πιθανόν να υπάρχουν αποκλίσεις ανάμεσα στα στοιχεία και τις επίσημες τιμές.

4 Το ολοκληρωμένο πακέτο συντήρησης ServiceCare (4 έτη, έως 20.000 km/έτος). Το πακέτο περιλαμβάνει τα εξής: 

  • Εκτέλεση εργασιών συντήρησης σύμφωνα με τα διαστήματα μεταξύ συντηρήσεων που καθορίζονται από την MBH ή/και σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και το επικαιροποιημένο φύλλο συντήρησης για το όχημα χωρίς τα πρόσθετα στοιχεία, τα προσαρτήματα, τις μετασκευές ή τις υπερκατασκευές.
  • Προμήθεια και χρήση στεγανοποιήσεων, φίλτρων και λειτουργικών υγρών που απαιτούνται για την εκτέλεση της συντήρησης.


Οι προκαθορισμένες τιμές αφορούν στο είδος χρήσης «μεταφορές για ίδιο λογαριασμό», πλήρη και μερική ασφαλιστική κάλυψη με συμμετοχή ύψους 500 ευρώ και ισχύ έως 84 KW. Στα παραπάνω ασφάλιστρα περιλαμβάνεται ο νόμιμος φόρος ασφαλίστρων 19%. Ο συνεργάτης μας είναι η KRAVAG-LOGISTIC Versicherungs-AG, με τη διαμεσολάβηση της Mercedes-Benz Bank AG. Ισχύουν οι γενικοί όροι ασφάλισης.