WLTP I Mercedes-Benz
Mercedes-Benz WLTP

WLTP.

Ρεαλιστικότερος υπολογισμός κατανάλωσης και εκπομπών.

Η νέα διαδικασία WLTP.

Ακόμη και η διαδικασίες πιστοποίησης φτάνουν κάποτε στο τέλος της ζωής τους. Έτσι, η "Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure" (Παγκοσμίως εναρμονισμένη διαδικασία δοκιμών ελαφρών οχημάτων), εν συντομία WLTP, αντικαθιστά πλέον τη διαδικασία NEDC για τον υπολογισμό των τιμών κατανάλωσης και εκπομπών ρύπων. Ο "Νέος Ευρωπαϊκός Κύκλος" (NEDC), ο οποίος χρησιμοποιείται από το 1992 στην Ευρώπη, αναπτύχθηκε αρχικά ως θεωρητική μέθοδος μέτρησης. Ωστόσο, μία σύγχρονη διαδικασία πιστοποίησης θα έπρεπε να παρέχει τιμές όσο το δυνατόν πιο κοντά στις πραγματικές, με βάση τις οποίες να μπορούν να συγκρίνονται διάφοροι τύποι οχημάτων. Η διαδικασία NEDC δεν μπορούσε να ανταποκριθεί σε αυτή την απαίτηση. Για το λόγο αυτό, αναπτύχθηκε η διαδικασία WLTP από μία πρωτοβουλία της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (UNECE). Ο νέος κύκλος δοκιμών WLTP βασίζεται σε πραγματικά δεδομένα οδήγησης που συλλέγονται εμπειρικά από διαδρομές στην Ασία, στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ και είναι, συνεπώς, πολύ πιο αντιπροσωπευτικός.

Σύμφωνα με το άρθ. 15, παρ. 2 και 3 του Κανονισμού 2017/1151/ΕΕ ισχύουν οι παρακάτω προθεσμίες εφαρμογής:

  • 01.09.2017: νέοι τύποι οχημάτων κατηγορίας M1 και M2
  • 01.09.2018: καινούρια οχήματα κατηγορίας M1 και M2
  • 01.09.2018: νέοι τύποι οχημάτων κατηγορίας N1 κλάσης II και III και κατηγορίας N2
  • 01.09.2019: καινούρια οχήματα κατηγορίας N1 κλάσης II και III και κατηγορίας N2

Νέος κύκλος οδήγησης και ειδικές τιμές για κάθε όχημα.

Σύγκριση WLTP και NEDC.

Νέο χαρακτηριστικό της πιστοποίησης WLTP είναι κυρίως ο κύκλος δοκιμών και η πρόβλεψη να προσδιορίζονται οι ιδιαίτερες τιμές κατανάλωσης για κάθε πιθανή διαμόρφωση οχήματος.

Συγκρίνοντας τους δύο κύκλους δοκιμών, διαπιστώνεται ότι ο κύκλος WLTP σε σχέση με τον κύκλο NEDC είναι πιο ρεαλιστικός και πιο απαιτητικός. Διαρκεί 30 αντί για 20 λεπτά, ενώ το όχημα επιταχύνει συχνότερα και μένει στάσιμο για πολύ μικρότερο διάστημα. Επίσης, η μέγιστη ταχύτητα είναι 131 km/h, δηλαδή περίπου 10 km/h περισσότερα σε σύγκριση με τον κύκλο NEDC.

Επιπλέον, οι τιμές κατανάλωσης και εκπομπών στη διαδικασία WLTP υπολογίζονται ειδικά ανά όχημα, καθώς η μάζα καθώς και η αεροδυναμική αντίσταση και η αντίσταση κύλισης ενός οχήματος διαφέρουν ανάλογα με τον εξοπλισμό του. Επίσης, λαμβάνεται υπόψη ο προαιρετικός εξοπλισμός. Εάν, για παράδειγμα, επιλέξετε αεροδυναμικούς τροχούς ως προαιρετικό εξοπλισμό, θα έχουν θετική επίδραση στη τιμή κατανάλωσης.

Πιο κοντά στην πραγματική κατανάλωση στο δρόμο.

Πλεονεκτήματα της διαδικασίας WLTP.

Οι τιμές που υπολογίστηκαν σύμφωνα με τη διαδικασία WLTP προσεγγίζουν την πραγματική κατανάλωση καυσίμου στο δρόμο σημαντικά περισσότερο από τις τιμές που υπολογίζονταν με τη διαδικασία NEDC. Αυτό οφείλεται στο νέο κύκλο οδήγησης, ο οποίος αντιπροσωπεύει καλύτερα τα σύγχρονα προφίλ οδήγησης. Επιπλέον, οι τιμές κατανάλωσης πρέπει να προσδιορίζονται ειδικά για κάθε όχημα. Αυτό σημαίνει ότι κατά τον υπολογισμό των τιμών πιστοποίησης, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη η μάζα, η αεροδυναμική αντίσταση, η αντίσταση κύλισης και ο προαιρετικός εξοπλισμός.

Ωστόσο, ούτε η διαδικασία WLTP μπορεί να παρέχει "εξατομικευμένες" τιμές κατανάλωσης. Παραμένει ένας τυποποιημένος κύκλος δοκιμών, ο οποίος δεν μπορεί να αποτυπώσει την προσωπική κατανάλωση κάθε οδηγού. Η πραγματική κατανάλωση ενός οχήματός σας στο δρόμο εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την προσωπική οδηγική συμπεριφορά, τα χαρακτηριστικά της διαδρομής, την πυκνότητα της κυκλοφορίας, το φορτίο του οχήματος και από εξωτερικούς παράγοντες, όπως η θερμοκρασία. Όλα αυτά δεν μπορούν να προσδιορίζονται πλήρως ξεχωριστά με μία τυποποιημένη διαδικασία δοκιμών.

Lorem Ipsum