Επισκόπηση μοντέλων Mercedes-Benz Vans.

 • Citan

  • Citan Van

   Από 19.947,64 €

   Τιμή αγοράς συμπ. Φ.Π.Α. & Ε.Τ.Τ.

   Μέγ. μήκος χώρου φόρτωσης

   3

   Μέγ. ύψος χώρου φόρτωσης

   1.128mm

   Μέγ. ωφέλιμο φορτίο

   Έως 770kg

  • Citan Tourer 

   Από 22.077,81 €
   Τιμή αγοράς συμπ. Φ.Π.Α. & Ε.Τ.Τ.

   Μέγ. μήκος χώρου φόρτωσης

   7

   Μέγ. ύψος χώρου φόρτωσης

   1.128mm

   Μέγ. ωφέλιμο φορτίο

   Έως 715kg

 • Vito

  • Vito Van

   Από 29.616,72 €
   Τιμή αγοράς συμπ. Φ.Π.Α. & Ε.Τ.Τ.

   Μέγ. μήκος χώρου φόρτωσης

   3

   Μέγ. ύψος χώρου φόρτωσης

   1.391mm

   Μέγ. ωφέλιμο φορτίο

   1.394kg

  • Vito Tourer

   Από 50.582,53 €
   Τιμή αγοράς συμπ. Φ.Π.Α. & Ε.Τ.Τ.

   Μέγ. μήκος χώρου φόρτωσης

   9

   Μέγ. ύψος χώρου φόρτωσης

   1.391mm

   Μέγ. ωφέλιμο φορτίο

   Έως 1.235kg

 • Sprinter

  • Sprinter Van

   Από 31.355 €
   Τιμή αγοράς συμπ. Φ.Π.Α. & Ε.Τ.Τ.

   Μέγ. μήκος χώρου φόρτωσης

   3

   Μέγ. ύψος χώρου φόρτωσης

   2.243mm

   Μέγ. ωφέλιμο φορτίο

   3.175kg

  • Sprinter Tourer

   Από 57.305 €
   Τιμή αγοράς συμπ. Φ.Π.Α. & Ε.Τ.Τ.

   Μέγ. μήκος χώρου φόρτωσης

   9

   Μέγ. ύψος χώρου φόρτωσης

   2.243 mm

   Μέγ. ωφέλιμο φορτίο

   1.360 kg

  • Sprinter Καρότσα

   Από 40.306 € 
   Τιμή αγοράς συμπ. Φ.Π.Α. & Ε.Τ.Τ.

   Μέγ. μήκος χώρου φόρτωσης

   3

   Μέγ. ύψος χώρου φόρτωσης

   4.308 mm

   Μέγ. ωφέλιμο φορτίο

   3.155 kg

  • Sprinter Σασί

   Από 32.806 € 
   Τιμή αγοράς συμπ. Φ.Π.Α. & Ε.Τ.Τ.

   Μέγ. μήκος χώρου φόρτωσης

   3

   Μέγ. ύψος χώρου φόρτωσης

   4.173 mm

   Μέγ. ωφέλιμο φορτίο

   3.175 kg

 • X-Class

  • X-Class

   Από 35.024,77 € 
   Τιμή αγοράς συμπ.  Φ.Π.Α. & Ε.Τ.Τ.

   Μέγ. μήκος χώρου φόρτωσης

   1.587 mm

   Μέγ. ωφέλιμο φορτίο

   1.067kg

  • X-Class TheRock edition

   Από 45.198,21 € 
   Τιμή αγοράς συμπ.  Φ.Π.Α. & Ε.Τ.Τ.

   Μέγ. μήκος χώρου φόρτωσης

   1.587 mm

   Μέγ. ωφέλιμο φορτίο

   1.067kg

 • Marco Polo

  • Marco Polo

   Από 80.188,46 €
   Τιμή αγοράς συμπ.  Φ.Π.Α. & Ε.Τ.Τ.

   Μέγ. μήκος χώρου φόρτωσης

   2.030 mm

   Μέγ. ύψος χώρου φόρτωσης

   1.090 mm

   Μέγ. ωφέλιμο φορτίο

   690kg

  • Marco Polo ACTIVITY

   Από 60.688,35 €
   Τιμή αγοράς συμπ. Φ.Π.Α. & Ε.Τ.Τ.

   Μέγ. μήκος χώρου φόρτωσης

   2.050 mm

   Μέγ. ύψος χώρου φόρτωσης

   1.195 mm

   Μέγ. ωφέλιμο φορτίο

   1.030 kg

 • Μεταφορά εμπορευμάτων

  • Citan Van

   Από 19.947,64 €

   Τιμή αγοράς συμπ. Φ.Π.Α. & Ε.Τ.Τ.

   Μέγ. μήκος χώρου φόρτωσης

   3

   Μέγ. ύψος χώρου φόρτωσης

   1.128mm

   Μέγ. ωφέλιμο φορτίο

   Έως 770kg

  • Vito Van

   Από 29.616,72 €
   Τιμή αγοράς συμπ. Φ.Π.Α. & Ε.Τ.Τ.

   Μέγ. μήκος χώρου φόρτωσης

   3

   Μέγ. ύψος χώρου φόρτωσης

   1.391mm

   Μέγ. ωφέλιμο φορτίο

   1.394kg

  • Sprinter Van

   Από 31.355 €
   Τιμή αγοράς συμπ. Φ.Π.Α. & Ε.Τ.Τ.

   Μέγ. μήκος χώρου φόρτωσης

   3

   Μέγ. ύψος χώρου φόρτωσης

   2.243mm

   Μέγ. ωφέλιμο φορτίο

   3.175kg

  • Sprinter Καρότσα

   Από 40.306 € 
   Τιμή αγοράς συμπ. Φ.Π.Α. & Ε.Τ.Τ.

   Μέγ. μήκος χώρου φόρτωσης

   3

   Μέγ. ύψος χώρου φόρτωσης

   4.308 mm

   Μέγ. ωφέλιμο φορτίο

   3.155 kg

  • Sprinter Σασί

   Από 32.806 € 
   Τιμή αγοράς συμπ. Φ.Π.Α. & Ε.Τ.Τ.

   Μέγ. μήκος χώρου φόρτωσης

   3

   Μέγ. ύψος χώρου φόρτωσης

   4.173 mm

   Μέγ. ωφέλιμο φορτίο

   3.175 kg

  • X-Class

   Από 35.024,77 € 
   Τιμή αγοράς συμπ.  Φ.Π.Α. & Ε.Τ.Τ.

   Μέγ. μήκος χώρου φόρτωσης

   1.587 mm

   Μέγ. ωφέλιμο φορτίο

   1.067kg

  • X-Class TheRock edition

   Από 45.198,21 € 
   Τιμή αγοράς συμπ.  Φ.Π.Α. & Ε.Τ.Τ.

   Μέγ. μήκος χώρου φόρτωσης

   1.587 mm

   Μέγ. ωφέλιμο φορτίο

   1.067kg

 • Μεταφορά επιβατών

  • Citan Tourer 

   Από 22.077,81 €
   Τιμή αγοράς συμπ. Φ.Π.Α. & Ε.Τ.Τ.

   Μέγ. μήκος χώρου φόρτωσης

   7

   Μέγ. ύψος χώρου φόρτωσης

   1.128mm

   Μέγ. ωφέλιμο φορτίο

   Έως 715kg

  • Vito Tourer

   Από 50.582,53 €
   Τιμή αγοράς συμπ. Φ.Π.Α. & Ε.Τ.Τ.

   Μέγ. μήκος χώρου φόρτωσης

   9

   Μέγ. ύψος χώρου φόρτωσης

   1.391mm

   Μέγ. ωφέλιμο φορτίο

   Έως 1.235kg

  • Sprinter Tourer

   Από 57.305 €
   Τιμή αγοράς συμπ. Φ.Π.Α. & Ε.Τ.Τ.

   Μέγ. μήκος χώρου φόρτωσης

   9

   Μέγ. ύψος χώρου φόρτωσης

   2.243 mm

   Μέγ. ωφέλιμο φορτίο

   1.360 kg

  • X-Class

   Από 35.024,77 € 
   Τιμή αγοράς συμπ.  Φ.Π.Α. & Ε.Τ.Τ.

   Μέγ. μήκος χώρου φόρτωσης

   1.587 mm

   Μέγ. ωφέλιμο φορτίο

   1.067kg

  • X-Class TheRock edition

   Από 45.198,21 € 
   Τιμή αγοράς συμπ.  Φ.Π.Α. & Ε.Τ.Τ.

   Μέγ. μήκος χώρου φόρτωσης

   1.587 mm

   Μέγ. ωφέλιμο φορτίο

   1.067kg

  • Marco Polo

   Από 80.188,46 €
   Τιμή αγοράς συμπ.  Φ.Π.Α. & Ε.Τ.Τ.

   Μέγ. μήκος χώρου φόρτωσης

   2.030 mm

   Μέγ. ύψος χώρου φόρτωσης

   1.090 mm

   Μέγ. ωφέλιμο φορτίο

   690kg

 • Εκδρομές & Αυτοκινούμενα

  • Citan Tourer 

   Από 22.077,81 €
   Τιμή αγοράς συμπ. Φ.Π.Α. & Ε.Τ.Τ.

   Μέγ. μήκος χώρου φόρτωσης

   7

   Μέγ. ύψος χώρου φόρτωσης

   1.128mm

   Μέγ. ωφέλιμο φορτίο

   Έως 715kg

  • Vito Tourer

   Από 50.582,53 €
   Τιμή αγοράς συμπ. Φ.Π.Α. & Ε.Τ.Τ.

   Μέγ. μήκος χώρου φόρτωσης

   9

   Μέγ. ύψος χώρου φόρτωσης

   1.391mm

   Μέγ. ωφέλιμο φορτίο

   Έως 1.235kg

  • Marco Polo

   Από 80.188,46 €
   Τιμή αγοράς συμπ.  Φ.Π.Α. & Ε.Τ.Τ.

   Μέγ. μήκος χώρου φόρτωσης

   2.030 mm

   Μέγ. ύψος χώρου φόρτωσης

   1.090 mm

   Μέγ. ωφέλιμο φορτίο

   690kg

  • Marco Polo ACTIVITY

   Από 60.688,35 €
   Τιμή αγοράς συμπ. Φ.Π.Α. & Ε.Τ.Τ.

   Μέγ. μήκος χώρου φόρτωσης

   2.050 mm

   Μέγ. ύψος χώρου φόρτωσης

   1.195 mm

   Μέγ. ωφέλιμο φορτίο

   1.030 kg

Lorem Ipsum