Χρηματοδότηση Vito Tourer Dark Edition

DriveNOW/PayLATER

 

Οδηγείστε το Vito Tourer Dark Edition και πληρώστε την πρώτη δόση του δανείου σας μετά από 6 μήνες, με το ανταγωνιστικό πρόγραμμα Drive NOW/Pay LATER.  

Χαρακτηριστικά προγράμματος:

 • Αφορά σε ιδιώτες, ελέυθερους επαγγελματίες και νομικά πρόσωπα
 • Προκαταβολή: από 30%
 • Ονομαστικό επιτόκιο (πλέον εισφ. Ν128/75):
 • 5,5% για ιδιώτες & ελ. επαγγελματίες
 • 6,5% για νομικά πρόσωπα
 • Διάρκεια δανείου: έως 78 μήνες
 • Έξοδα φακέλου:
 • 250€ για ιδιώτες & ελ. επαγγελματίες
 • 300€ για νομικά πρόσωπα
 • Συνδυάζεται με Ασφάλιση οχήματος Mercedes Benz Insurance
 • Το πρόγραμμα διατίθεται μέσω της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος 

 

Πρόγραμμα Εποχικών Δόσεων

 

Για εσάς του επαγγελματίες που θέλετε να αποκτήσετε το Vito Tourer Dark Edition και να πληρώνετε μόνο τους μήνες με αυξημένη επιχειρηματική δραστηριότητα, υπάρχει το πρόγραμμα εποχικών δόσεων.

Χαρακτηριστικά προγράμματος:

 • Αφορά σε ελέυθερους επαγγελματίες και νομικά πρόσωπα
 • Προκαταβολή: από 30%
 • Ονομαστικό επιτόκιο (πλέον εισφ. Ν128/75): 6,5%
 • Διάρκεια δανείου: έως 48 μήνες
 • Έξοδα φακέλου: 300€ για νομικά πρόσωπα
 • Το πρόγραμμα διατίθεται μέσω της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος & της Τράπεζας Euorbank

 

 

Δείτε τώρα το Vito Tourer Dark Edition

Lorem Ipsum