Πρόγραμμα χρηματοδότησης Επιχειρήσεων.

Εταιρικές λύσεις.

Πρόγραμμα χρηματοδότησης για εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων

 • Αφορά σε όλες τις επιβατικές & επαγ/κές εκδόσεις Van μέχρι 3,5 τόνους
 • Αφορά σε Εταιρείες με εμπορική δραστηριότητα Ενοικίασης Αυτοκινήτων (βάσει καταστατικού)
 • Διάρκεια χρηματοδότησης: 12-36 μήνες
 • Πληρωμή με εποχιακές δόσεις
 • Ελάχιστη Προκαταβολή: 30%
 • Ονομ. επιτόκιο πελάτη: 9,35% κυμαινόμενο (πλέον εισφ. Τραπ. 0,6%)
 • Το πρόγραμμα διατίθεται μέσω της Τράπεζας Eurobank

Πρόγραμμα χρηματοδότησης εταιρειών

 • Αφορά σε όλες τις επιβατικές & επαγ/κές εκδόσεις Van μέχρι 3,5 τόνους
 • Αφορά σε Εταιρείες οποιασδήποτε μορφής (συμπερ/νων Εταιρειών Ενοικίασης Αυτοκινήτων και Τουριστικών Επιχειρήσεων)
 • Διάρκεια χρηματοδότησης: 12-84 μήνες
 • Ισόποσες μηνιαίες δόσεις
 • Ελάχιστη Προκαταβολή: 10%
 • Ονομ. επιτόκιο πελάτη: 8,9% σταθερό (πλέον εισφ. Τραπ. 0,6%)
 • Το πρόγραμμα διατίθεται μέσω της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος

Lorem Ipsum