Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα Standard.

Αποπληρώστε τη Mercedes-Benz της επιλογής σας με χαμηλή προκαταβολή και εκτενή διάρκεια δανείου, εξασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό σιγουριά και άνεση προγραμματισμού.

Βασικά Χαρακτηριστικά Προγράμματος:

• Αφορά όλες τις επιβατικές και επαγ/κές εκδόσεις Mercedes-Benz Van
• Ονομαστικό επιτόκιο 8,9% σταθερό καθόλη τη διάρκεια του δανείου
• Ισόποσες ή ανισόποσες μηνιαίες δόσεις, προσαρμοσμένες απόλυτα στις δυνατότητές σας
• Χαμηλή προκαταβολή από 0%
• Μεγάλη διάρκεια αποπληρωμής η οποία φτάνει μέχρι και τους 84 μήνες
• Δυνατότητα πρόωρης μερικής και ολικής αποπληρωμής του δανείου
 

Lorem Ipsum