Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα Van ΕΠΙΛΟΓΕΣ.

Ελευθερία κινήσεων.

Eπιλέγοντας το πρωτοποριακό πρόγραμμα χρηματοδότησης «Van ΕΠΙΛΟΓΕΣ», απολαμβάνετε τα οφέλη ενός καινούργιου Mercedes-Benz Van, με προνομιακό επιτόκιο, ενώ παράλληλα αποκτάτε ελευθερία κίνησης, καθώς πληρώνετε μια ιδιαίτερα χαμηλή μηνιαία δόση, η οποία συμπεριλαμβάνει υπηρεσίες εγγύησης και ασφάλισης.

 • Αφορά σε ιδιώτες και ελεύθερους επαγγελματίες
 • Αφορά σε όλες τις επιβατικές και επαγγελματικές εκδόσεις Mercedes-Benz Van (έως 3,5 τόνους)
 • Ελάχιστη Προκαταβολή: 30%
 • Διάρκεια δανείου: 36,48,60 μηνιαίες δόσεις + 1 μεγάλη τελευταία δόση
 • Επιτόκιο πελάτη (σταθερό): 7,9% (πλέον εισφ.Τραπ.0,6%)
 • Προστασία Δανείου
 • 2 χρόνια Επέκταση Εγγύησης πέραν της Εργοστασιακής (σύνολο 4 χρόνια)
 • 1 χρόνο Ασφάλιση Αυτοκινήτου μέσω Allianz με σημαντικές καλύψεις
 • Το πρόγραμμα προσφέρεται μέσω της Τράπεζας Eurobank

Στο τέλος της χρηματοδότησης, έχετε τις εξής επιλογές:

 • Εξόφληση της τελευταίας μεγάλης δόσης & απόκτηση της κυριότητας του οχήματος
 • Αναχρηματοδότηση της τελευταίας μεγάλης δόσης
 • Ανταλλαγή του οχήματος με άλλο της επιλογής σας
 • Επιστροφή του οχήματος (βάσει των όρων της σύμβασης)
   

Lorem Ipsum