Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα Welcome

Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα Welcome

Eπιλέγοντας το πρωτοποριακό πρόγραμμα χρηματοδότησης «Welcome», μπορείτε να αποκτήσετε σήμερα το Mercedes-Benz Van που επιθυμείτε  με ιδιαίτερα χαμηλή μηνιαία δόση σε συνδυασμό με προνομιακές υπηρεσίες που διατηρούν την αξία του οχήματός σας και πολλές επιλογές στη λήξη του συμβολαίου. 

 

Χαρακτηριστικά  προγράμματος

  • Προκαταβολή: από 35%
  • Διάρκεια δανείου: 36,48 ή 60 σταθερές ισόποσες μηνιαίες δόσεις + 1 μεγαλύτερη τελευταία δόση Balloon
  • Ετήσιο σταθερό επιτόκιο: 7,9% (πλέον εισφοράς 0,6% Ν.128/75)
  • Διαχειριστικά έξοδα: 280 €

 

Το πρόγραμμα Welcome συνδυάζεται πάντα με προϊόν Ασφάλισης Αυτοκινήτου Mercedes-Benz Insurance, Επέκταση Εγγύησης & Συμβόλαιο Συντήρησης. Οι εν λόγω υπηρεσίες μπορούν να χρηματοδοτηθούν μαζί με το δάνειο του αυτοκινήτου, εφόσον το επιθυμείτε!

 

Στη λήξη της χρηματοδότησης έχετε τις εξής επιλογές:

  • Εξόφληση της τελευταίας δόσης και απόκτηση της κυριότητας του αυτοκινήτου
  • Αναχρηματοδότηση της τελευταίας δόσης
  • Επιστροφή του οχήματος στο Διανομέα βάσει των όρων της σύμβασης

Το πρόγραμμα διατίθεται μέσω της Τράπεζας Eurobank και αφορά σε ιδιώτες, ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις.