Οδηγίες Χρήσης | Ελαφριά επαγγελματικά Mercedes-Benz
Οδηγίες Χρήσης. Μάθετε διαδραστικά

Οδηγίες Χρήσης. Γνωρίστε διαδραστικά.

Ask Mercedes.

Ο έξυπνος εικονικός βοηθός σας για το νέο Sprinter σε μία εφαρμογή. Με λειτουργίες συνομιλίας και επαυξημένης πραγματικότητας.

Εφαρμογή Mercedes-Benz Guides.

Διαβάστε τις Οδηγίες Χρήσης ψηφιακά στο smartphone σας.

Γνωρίστε την τεχνολογία και τον χειρισμό των οχημάτων μας. Απλές, σαφείς και ενημερωτικές.
Οι διαδραστικές Οδηγίες Χρήσης αφορούν μόνο τα οχήματα που πληρούν τις γερμανικές προδιαγραφές.