Προετοιμασία ΚΤΕΟ για εταιρικούς πελάτες | Ελαφριά επαγγελματικά Mercedes-Benz
Γενικός έλεγχος στη Mercedes-Benz

Γενικός έλεγχος και έλεγχος καυσαερίων σε μία επίσκεψη στο συνεργείο.

Πάντα σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Έτοιμος, χάρη στον έγκαιρο έλεγχο προετοιμασίας ΚΤΕΟ του Van μου στον Εξουσιοδοτημένο Επισκευαστή Mercedes-Benz.

Η ασφάλεια και η αποδοτικότητα στην καθημερινότητα είναι ακρογωνιαίοι λίθοι της επιτυχίας. Εμείς είμαστε δίπλα σας:
με τον έλεγχο προετοιμασίας ΚΤΕΟ και τον έλεγχο καυσαερίων στον Εξουσιοδοτημένο Επισκευαστή σας Mercedes-Benz1.

Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα, κατόπιν συνεννόησης μαζί σας, να γίνουν την ίδια μέρα και οι απαραίτητες εργασίες service. Έτσι γλιτώνετε μια επιπλέον επίσκεψη στο συνεργείο.

1

Ο γενικός έλεγχος διενεργείται από ανεξάρτητο, πιστοποιημένο μηχανικό εποπτικού φορέα. Ο επιμέρους έλεγχος καυσαερίων διεξάγεται από μηχανικό ελέγχων ή από εξουσιοδοτημένο συνεργάτη μας.