Αναφορά Service για ιδιώτες πελάτες| Mercedes-Benz
Ψηφιακή Αναφορά Service

Άνεση και ασφάλεια με την Ψηφιακή Αναφορά Service.

Ψηφιακή Αναφορά Service.

Οι πληροφορίες για το service του αυτοκινήτου σας με ένα κλικ.

Η Ψηφιακή Αναφορά Service1 αντικαθιστά το συνηθισμένο βιβλιάριο συντηρήσεων και προσφέρει στον Εξουσιοδοτημένο Επισκευαστή σας Mercedes-Benz μια ασφαλή και ακριβή τεκμηρίωση όλων των εργασιών service που πραγματοποιούνται.

Η Ψηφιακή Αναφορά Service φυλάσσεται με ασφάλεια στην κεντρική βάση δεδομένων της Mercedes-Benz για όλη τη διάρκεια ζωής του van και, εάν χρειαστεί, μπορεί να δημιουργηθεί ένα πλήρες ιστορικό των εργασιών service.

Περισσότερη ασφάλεια σε περίπτωση απώλειας

Αν η Ψηφιακή Αναφορά Service χαθεί, έχουμε online πρόσβαση στα δεδομένα συντήρησης της Mercedes-Benz και μπορούμε να σας παρέχουμε πληροφορίες ανά πάσα στιγμή.

Περισσότερη άνεση στο εξωτερικό ή σε περίπτωση αλλαγής συνεργείου

Υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης στα δεδομένα συντήρησης της Mercedes-Benz σας ακόμη και στο εξωτερικό. Έτσι μπορούμε να σας υποστηρίζουμε γρήγορα και επαγγελματικά όπου κι αν βρίσκεστε. Επιπλέον, είστε βέβαιοι ότι η Ψηφιακή Αναφορά Service θα ενημερώνεται μετά από παραμονή στο εξωτερικό ή σε περίπτωση αλλαγής συνεργείου.

Μεγαλύτερη σταθερότητα αξίας χάρη στην προστασία από τυχόν παραποιήσεις

Η Ψηφιακή Αναφορά Service τεκμηριώνει με ασφάλεια τα διανυθέντα χιλιόμετρα και τις εργασίες service που πραγματοποιούνται. Αυτό μπορεί να αυξήσει τη μεταπωλητική αξία της Mercedes-Benz σας. Και σε περίπτωση αγοράς ενός μεταχειρισμένου οχήματος, o αγοραστής αισθάνεται επιπλέον ασφάλεια καθώς γνωρίζει το ιστορικό των εργασιών service.

1

Διατίθεται για αυτοκινούμενα και οχήματα ελευθέρου χρόνο από τον Οκτώβριο 2012.