Προετοιμασία ΚΤΕΟ για ιδιώτες πελάτες | Mercedes-Benz
Προετοιμασία ΚΤΕΟ στον Εξουσιοδοτημένο Επισκευαστή Mercedes-Benz

Προετοιμασία ΚΤΕΟ και έλεγχος καυσαερίων σε μία επίσκεψη στο συνεργείο.

Τα έχουμε σκεφτεί όλα.

Έτοιμος, χάρη στον έγκαιρο έλεγχο προετοιμασίας ΚΤΕΟ του Van μου στον Εξουσιοδοτημένο Επισκευαστή Mercedes-Benz.

Θέλετε το όχημά σας να είναι πάντα διαθέσιμο – στην καθημερινότητα και στα ταξίδια. Εμείς είμαστε δίπλα σας: με τον έλεγχο προετοιμασίας ΚΤΕΟ και τον έλεγχο καυσαερίων στον Εξουσιοδοτημένο Επισκευαστή σας Mercedes-Benz1.

Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα, κατόπιν συνεννόησης μαζί σας, να γίνουν την ίδια μέρα και οι απαραίτητες εργασίες service. Έτσι γλιτώνετε μια επιπλέον επίσκεψη στο συνεργείο.

1 Σε Εξουσιοδοτημένο Επισκευαστή σας Mercedes-Benz που διαθέτει την απαραίτητη πιστοποίηση για την έκδοση Κάρτας Καυσαερίων.