Πλαίσιο μάσκας ψυγείου στο χρώμα του αμαξώματος

Αναβαθμίζει οπτικά τη μάσκα ψυγείου.

Η βαφή του πλαισίου μάσκας ψυγείου στο χρώμα του αμαξώματος υπογραμμίζει την πολυτελή εμφάνιση του οχήματος.
Σε αντίθεση με την προηγούμενη κατασκευαστική σειρά, η βαφή του πλαισίου μάσκας ψυγείου στο χρώμα του αμαξώματος δεν περιλαμβάνεται πλέον στον βασικό εξοπλισμό.